Oświadczenie dotyczące prywatności

Oświadczenie dotyczące prywatności

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności zawiera informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej (www.action.com) i osób odwiedzających sklepy Action.

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu dotyczącym prywatności jest Action Poland Sp. z.o.o.

Action szanuje Państwa prywatność. Z przekazanymi nam danymi obchodzimy się z dbałością i przetwarzamy je zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

1.    Jakie dane przetwarzamy i dlaczego?

1.1  Zadanie pytania lub zarejestrowanie reklamacji

Nasz dział obsługi klienta jest gotów do pomocy, udzielania odpowiedzi na pytania oraz rozwiązywania wszelkich problemów. Z działem obsługi klienta można skontaktować się za pomocą kilku różnych kanałów, w tym telefonicznie, poprzez naszą stronę internetową, media społecznościowe oraz dział obsługi w sklepie. Za każdym razem, gdy zgłaszane jest zapytanie lub reklamacja, należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje konieczne do rozpatrzenia zapytania lub reklamacji. Korzystamy z tych danych również w celu regularnego informowania Państwa o statusie Twojego zapytania lub reklamacji.

Przekazanie powyższych danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku, gdy nie zostaną one podane, nie będziemy mogli zająć się zapytaniem lub reklamacją i skontaktować się z Państwem, żeby przekazać naszą odpowiedź.

Po rozpatrzeniu Państwa zapytania lub reklamacji zachowujemy dane przez okres nieprzekraczający dwóch lat, chyba że charakter zapytania wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.

1.2  Udział w kampanii

Za każdym razem, gdy przeprowadzamy kampanię lub losowanie nagród, ważne jest dla nas, aby wiedzieć, kto bierze w nich udział. Aby zarejestrować i/lub potwierdzić Państwa udział, a także – w przypadku wygranej – wysłać nagrodę, musimy znać określone dane, takie jak imię i nazwisko, adres i/lub adres e-mail uczestnika. W zależności od kampanii przetwarzane będą również informacje dotyczące Państwa udziału, takie jak wyniki lub odpowiedzi na nagradzane pytanie.

Przekazanie powyższych danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jego brak uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie Państwa uczestnictwa w kampanii.

Po zakończeniu kampanii przechowujemy dane dotyczące Państwa udziału w kampanii w celu wysłania nagrody i udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące kampanii. Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż dwa miesiące od zakończenia kampanii.

1.3  Newslettery

Jeśli życzą sobie Państwo, aby być na bieżąco informowanymi o naszych najnowszych produktach, ofertach i inspiracjach, mogą się Państwo zarejestrować się w celu otrzymywania newslettera Action oraz informacji o cotygodniowej ofercie „Action of the week”. Państwa adres e-mail jest w takim przypadku rejestrowany, aby zrealizować Państwa prośbę. W celu spersonalizowania newsletterów możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, takich jak: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, dane adresowe lub zainteresowania.

Profil użytkownika jest zachowywany do momentu rezygnacji przez Państwa z otrzymywania newsletterów Action. W każdym newsletterze znajduje się link, którego kliknięcie umożliwia rezygnację.

1.4  Zabezpieczenie w postaci kamer

Wszystkie nasze sklepy są wyposażone w zabezpieczenie w postaci kamer. Jest to ważne nie tylko z uwagi na Państwa bezpieczeństwo, ale również bezpieczeństwo naszych pracowników i naszych produktów. Obrazy z kamer są usuwane po upływie 28 dni, chyba że w określonych okolicznościach istnieje konieczność ich dłuższego przechowywania (na przykład w przypadku prowadzenia dochodzenia przez Policję).

1.5 Wizyta na stronie internetowej Action

Na stronie action.com Action stosuje kilka różnych technologii webowych, w tym pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu wykorzystywanym przez Państwa do przeglądania strony internetowej, na przykład na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Action korzysta z kilku różnych rodzajów plików cookie.

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie są to pliki cookie, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Te piki cookie pełnią funkcje takie, jak:

  • zapewnienie bezpieczeństwa połączenia użytkownika w celu umożliwienia bezpiecznego przeglądania naszej strony,
  • odczytanie ustawień przeglądarki użytkownika w celu optymalnego wyświetlania naszej strony na ekranie użytkownika.

Analityczne pliki cookie

Za pośrednictwem analitycznych plików cookie zbieramy dane statystyczne dotyczące użytkowników naszej strony internetowej. Wskaźniki dotyczące korzystania ze strony pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową i dostarczać żądane treści użytkownikom.

Pliki cookie z funkcją śledzenia

Pliki cookie z funkcją śledzenia pozwalają nam monitorować zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej. Pozwala to nam oraz naszym reklamodawcom dostarczać użytkownikom spersonalizowane reklamy i treści wyselekcjonowane na podstawie danych o aktywności dotyczących przeglądania stron internetowych przez użytkowników.

Wtyczki w mediach społecznościowych

Wtyczki w mediach społecznościowych to pliki cookie, które umożliwiają aktywację różnych funkcji mediów społecznościowych. Obejmują one na przykład wskazówki, jak odszukać naszą siedzibę na interaktywnej mapie Google, przycisk „Lubię to” na Facebooku lub możliwość dzielenia się informacjami, takimi jak te o ofercie pracy, czy też umożliwiające wyświetlanie filmu ze strony portalu społecznościowego.

Wyłączenie lub usunięcie plików cookie

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie podczas odwiedzania naszej strony. Należy pamiętać, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony. Aby wyłączyć pliki cookie, proszę zapoznać się z następującymi instrukcjami, w zależności od używanej przeglądarki:

 2.    Media społecznościowe

Action korzysta z mediów społecznościowych w celu bieżącego informowania użytkowników o najnowszych produktach i kampaniach. Możesz nas obserwować na portalach Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn oraz YouTube. Action nie przewiduje żadnych dodatkowych warunków związanych z korzystaniem z mediów społecznościowych w tym zakresie, lecz korzystanie z jakiejkolwiek platformy społecznościowej wymaga akceptacji warunków świadczenia usług przez tę platformę.

Action korzysta z możliwości reklamowych oferowanych przez platformy mediów społecznościowych. Będziemy wyświetlać reklamy w oparciu o informacje zgromadzone za Państwa zgodą przez platformy mediów społecznościowych. Oznacza to informacje dotyczące np. faktu, że nas Państwo obserwują, są Państwo zainteresowani naszymi produktami czy też że mieszkają Państwo w określonym regionie. Action nie ma wpływu na to, jakie dane użytkowników są gromadzone przez platformy mediów społecznościowych. Warunki gromadzenia Państwa danych przez platformy mediów społecznościowych, w tym polityka prywatności, są dostępne na stronie internetowej danej platformy.

3.    Linki do innych stron

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron, takich jak Facebook, LinkedIn oraz Instagram. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności dotyczy wyłącznie naszej strony internetowej i zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności na stronach, do których prowadzą linki.

4.    Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane innym podmiotom Action. Dodatkowo, w ramach prowadzenia swojej działalności Action może zaangażować osoby trzecie, jak np. specjalistów ds. marketingu, którzy będą wspierać nas w naszych kampaniach, czy też dostawców usług technicznych w celu zarządzania naszą bazą danych klientów. Takie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi. Zapewniamy, że takie osoby trzecie będą przetwarzać Państwa dane z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych.

Action przekazuje dane osobowe wyłącznie uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

5.    Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Action przetwarza Państwa dane osobowe z największą możliwą dbałością. Korzystamy z różnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed utratą i bezprawnym użyciem. W tym zakresie zabezpieczamy nasze systemy i aplikacje zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa informacji. Ma to również zastosowanie do zaangażowanych przez nas osób trzecich.

6.    Weryfikacja, poprawianie, ograniczenie przetwarzania i usunięcie Państwa danych

W celu weryfikacji, poprawienia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych należy skontaktować się z działem obsługi klienta:

Odwiedż nasze sklepy.

W celu zapobiegania nadużyciom poprosimy Państwa o podanie określonych znanych nam informacji, aby zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę, której dane dotyczą. Możemy również zadawać Państwu pytania w celach identyfikacyjnych. Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z danymi osobowymi powiązanymi z cookie, należy przedłożyć kopię takiego pliku cookie. Można ją znaleźć w ustawieniach przeglądarki.

Oczywiście pozostajemy do dyspozycji w przypadku wszelkich skarg dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych i z przyjemnością udzielimy wszelkiej pomocy. Jeśli pomimo najlepszych starań nie będziemy w stanie znaleźć rozwiązania, które będzie dla Państwa satysfakcjonujące, mogą Państwo również złożyć skargę do urzędu ochrony danych osobowych - Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

7. Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących Państwa prywatności i/lub niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności mogą się Państwo kontaktować z naszym Specjalistą ds. prywatności:

Privacy Officer
Perenmarkt 15
1681 PG Zwaagdijk-Oost
Holandia
Telefon: +31 228 56 50 80
E-mail: [email protected]