Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Action respektuje vaše soukromí. S údaji, které s námi sdílíte, zacházíme opatrně. V tomto prohlášení o chraně osobních údajů se dozvíte, jak přesně s nimi nakládáme.  

Společnost Action Service & Distributie B.V. (centrála a distribuční centra) spolu s Action Nederland B.V. (prodejny) je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Action Service & Distributie B.V. stanovuje opatření, která společnost Action podniká ke zpracování vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o osobních údajích, které společnost Action zpracovává při návštěvě prodejen nebo používání našich webových stránek (www.action.com), aplikace Action a programu Můj Action. 

 

 

1.     Jaké údaje zpracováváme a proč? 

 

 

1.1 Nakupování v Action 

 

1.1.1. Objednávky v prodejně a daňové doklady 

Když nakoupíte v některé z našich Action prodejen, zpracovává vaše platební údaje náš poskytovatel platebních služeb (společnost Adyen B.V.). U společnosti Action můžete platit různými způsoby, takže to, které údaje se zpracovávají, závisí na vybraném způsobu platby. Jedná se o údaje jako je transakce, způsob platby a údaj o tom, v jaké prodejně jste platbu provedli.   

Tyto údaje budou použity za účelem provedení nákupu, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu.  

 

Vaše platební údaje mohou být také použity k rozpoznání a odhalování podvodů. Máme oprávněný zájem zpracovávat vaše údaje pro tyto účely. 

 

Údaje můžeme také použít za účelem analýzy na agregované úrovni. Používání vašich údajů k těmto účelům je v našem oprávněném zájmu, protože tak můžeme porozumět tomu, jak naši zákazníci naše služby využívají. To nám pomůže je zlepšovat a optimalizovat.   

 

Ze zákona ukládáme údaje o vašem nákupu a vaše platební údaje po dobu 7 let.  

 

Pokud si chcete koupit velké množství některého z našich produktů, můžete v prodejnách Action zadávat objednávky. Abychom vás mohli informovat o stavu vaší objednávky a my ji mohli připravit, potřebujeme znát vaše jméno a telefonní číslo. Tyto údaje zpracováváme pro účely přípravy kupní smlouvy s vámi. Tyto údaje budeme uchovávat, dokud si svou objednávku nevyzvednete.  

  

Pokud potřebujete daňový doklad do své (obchodní) evidence, můžete si o něj na prodejně při placení požádat. Při vystavování daňových dokladů jsme ze zákona povinni zaznamenat DIČ a adresu vaší společnosti a také vaše kontaktní údaje, jako je vaše jméno a telefonní číslo. Vzhledem k tomu, že máme oprávněný zájem vést si řádnou a přehlednou evidenci, můžeme vám také v našem systému vytvořit profil. S ním propojíme všechny daňové doklady, které jsme pro vás vytvořili.  

Ze zákona uchováváme tento profil (pokud existuje) a vaše daňové doklady po dobu maximálně 10 let.  

 

Poskytnutí osobních údajů k tomuto účelu není povinné. Pokud tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci zpracovat vaši objednávku a vystavit pro vás daňový doklad.  

 

 

1.1.2. Click & Collect a Rezervace času nákupů 

V některých prodejnách řetězce Action nabízíme službu Click & Collect a/nebo možnost Rezervace času nákupů. Tyto služby nemusí být ve vaší zemi nebo regionu k dispozici.  

 

Click & Collect 

V rámci služby Click & Collect si můžete přímo na našich webových stránkách produkty objednat a vyzvednout a zaplatit je v konkrétním časovém úseku v obchodě, kde je služba Click & Collect dostupná. 

 

Pro zaregistrování vaší objednávky Click & Collect, potvrzení jejího příjetí a poskytnutí informace o stavu objednávky Click & Collect potřebujeme vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a bydliště. Tyto údaje zpracováváme pro účely přípravy kupní smlouvy s vámi.  

 

Po doručení vaší objednávky Click & Collect budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu 1 měsíce. Po uplynutí této lhůty budou vaše údaje anonymizovány. Údaje pak již nebudeme moci vysledovat zpět k vám.  

 

Pro využití služby Click & Collect se také můžete přihlásit do svého účtu Můj Action. V takovém případě použijeme pro vytvoření rezervace služby Click & Collect vaše kontaktní údaje z programu Můj Action a pro potvrzení rezervace stačí zadat pouze telefonní číslo a bydliště.  

 

Pokud používáte službu Click & Collect v rámci programu Můj Action, jsou rezervace Click & Collect v sekci Nákupy a rezervace. Další informace o programu Můj Action najdete v článku 1.3.1 (Můj Action).  

 

Rezervace času nákupů 

Využijete-li službu Rezervace času nákupů, můžete si na našich webových stránkách rezervovat datum a čas nákupu v prodejně Action.  

Pro rezervaci času nákupu, potvrzení přijetí rezervace a případné změny termínu potřebujeme znát vaše jméno a e-mailovou adresu. Tyto údaje zpracováváme, abychom byli připravení na vaši návštěvu prodejny a pro případné uzavření kupní smlouvy. Tyto údaje zaznamenáváme také proto, že chceme umožnit bezpečnou návštěvu prodejny povolenému počtu zákazníků. Proto máme oprávněný zájem evidovat takové návštěvy a sdělovat důležité informace a případné změny, abychom zajistili zdraví a bezpečnost svých zákazníků a zaměstnanců prodejen.   

Po ukončení vaší návštěvy prodejny vaše osobní údaje uchováváme po dobu 14 dnů, poté budou vaše údaje anonymizovány. Údaje pak již nemůžeme zpětně vysledovat k vám.  

 

 

 

1.1.3 Dotazy či stížnosti 

Náš zákaznický servis je připraven zodpovědět vaše dotazy a řešit vaše stížnosti. Náš zákaznický servis je k dispozici telefonicky, přes naše webové stránky, na sociálních sítích a u informačních přepážek na prodejnách. Pokud máte dotaz nebo problém, požádáme vás o vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další informace potřebné k vyřešení vaší otázky nebo stížnosti. Jsme přesvědčeni, že máme oprávněný zájem zpracovávat vaše osobní údaje pro tento účel. Chceme totiž odpovědět na vaše dotazy a řešit stížnosti příjemným a řádným způsobem a poté vás informovat o stavu vašeho dotazu nebo stížnosti. Je to součást našich služeb a zákaznické zkušenosti Action. 

 

Po vyřízení vašeho dotazu nebo stížnosti neuchováváme vaše údaje déle než 2 roky, pokud povaha požadavku nebo stížnosti nevyžadují, abychom je uchovávali déle. 

 

Poskytnutí těchto osobních údajů není povinné. Pokud tyto osobní údaje neposkytnete, možná nebudeme moci váš dotaz či stížnost řešit nebo zodpovědět. 

 

Nahrávání telefonních hovorů 

Když voláte na zákaznický servis společnosti Action, můžeme váš hovor nahrávat. Před zahájením rozhovoru o tom budete informováni a budete mít možnost hovor ukončit.  

 

Cílem je zajištění kvality hovoru a zlepšení telefonických služeb tak, abychom mohli volajícím lépe pomáhat. Záznamy používáme pro následující účely: koučování, školení, dohled, monitorování kvality hovorů a/nebo hodnocení našich zaměstnanců.  

 

K tomuto účelu se nezaznamenává ani neukládá více údajů, než je nutné, a zaznamenané údaje o hovoru se nepoužívají k žádnému jinému účelu, ledaže by nám to nařizovala zákonná povinnost.  

 

Právním podkladem pro nahrávání telefonických hovorů mezi zaměstnanci oddělení Servisu a Zákaznického servisu Action a zákazníky, kteří na oddělení Servisu a Zákaznického servisu volají, je oprávněný zájem společnosti Action provádět uvedené aktivity správně. 

 

Záznamy se ukládají po dobu maximálně 3 měsíců, poté se automaticky vymažou. 

 

 

1.1.4. Kamerové zabezpečení  

Všechny naše prodejny jsou vybaveny kamerami. Máme oprávněný zájem zajistit vaši bezpečnost, ale také bezpečnost našich kolegů a produktů.  

Kamerové záznamy ukládáme v souladu s požadavky místních právních předpisů, a to v závislosti na zemi po kratší nebo delší dobu, ale maximálně po dobu 30 dnů, ledaže by existoval důvod pro jejich delší uchovávání, například kvůli policejnímu vyšetřování.  

 

 

1.1.5 Samoobslužné pokladny 

Pro zpracování osobních údajů kamerami samoobslužných pokladen jsme připravili brožuru, která je k dispozici jak on-line, tak i fyzicky v prodejnách. Pro lepší srozumitelnost tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů i této brožury je k dispozici následující odkaz 

 

 

1.2 Online služby  

 

1.2.1 Návštěva webových stránek Action 

Na webových stránkách Action používá společnost Action soubory cookies a další technologie k optimalizaci vašeho používání našich webových stránek. Cookies jsou malé informační soubory, které se při návštěvě našeho webu ukládají do zařízení, ze kterého jste naše stránky navštívili, například do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Společnost Action používá různé typy souborů cookies. Chcete-li přesně vědět, jaké soubory cookies používáme, podívejte se na naše prohlášení o cookies. 

 

Odstranění nebo zakázání souborů cookies 

Naše soubory cookies můžete zakázat. Upozorňujeme vás, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Postup jak cookies zakázat nebo vymazat najdete zde: 

 

 

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, např. Facebook, LinkedIn a Instagram. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pouze pro naše webové stránky. Doporučujeme, abyste si prostudovali rovněž prohlášení o ochraně osobních údajů na uvedených webech. 

 

 

1.2.2. Action e-shop 

V Action e-shopu si můžete produkty objednat a nechat si je doručit domů. Při zadávání objednávky v našem e-shopu zpracováváme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje zpracováváme za účelem realizace smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, abychom vám mohli zaslat objednané produkty a informovat vás o průběhu vaší objednávky. 

 

Když v našem internetovém obchodě zadáte objednávku, budou i vaše platební údaje zpracovány naším poskytovatelem platebních služeb (společností Adyen B.V.). To se týká údajů jako jsou transakce, způsob platby a IP adresa vašeho mobilního zařízení nebo počítače.  

Tyto údaje budou použity pro zpracování platby za objednávku, abychom mohli plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli.  

 

Vaše platební údaje mohou být také použity k rozpoznání a odhalování podvodů. Máme oprávněný zájem zpracovávat vaše údaje za tímto účelem, abychom se vyhnuli podvodům a jinému zneužití našich služeb.  

 

Ze zákona ukládáme údaje o vaší objednávce a vaše platební údaje po dobu 7 let.  

 

 

 

1.2.3. Seznam přání  

Pokud jste na webových stránkách řetězce Action viděl/a něco skvělého, můžete si tyto produkty přidat na svůj seznam přání. Svůj seznam přání si můžete vytisknout a vzít s sebou do prodejny, nebo si ho můžete poslat e-mailem. Chceme, aby pro vás nakupování v Action bylo co nejpříjemnější a abychom vám co nejlépe mohli pomoci s výběrem našich produktů. Proto je naším oprávněným zájmem zpracovat vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zaslat váš seznam přání e-mailem. Vaše e-mailová adresa bude uložena 1 týden po odeslání vašeho seznamu přání.  

 

 

1.2.4. Aplikace Action 

Pomocí aplikace Action můžete vyhledávat produkty, sledovat produkty v týdenních akcích nebo si například vybrat nejbližší prodejnu. Aplikaci Action můžete používat s účastí i bez účasti v programu Můj Action.  

 

Soubory cookies a další technologie  

Aplikace Action používá soubory cookies a další technologie k optimalizaci vaší uživatelské zkušenosti. K tomu patří funkční soubory cookies, které umožňují fungování aplikace Action, a analytické soubory cookies, které pomáhají zjistit, jak uživatelé aplikaci Action vnímají a používají. Při nastavování funkčních a analytických souborů cookies nezpracováváme žádné osobní údaje.  

 

S vaším souhlasem můžeme používat také marketingové soubory cookies, které nám umožní personalizovat aplikaci Action a naši komunikaci na základě produktů, které si prohlížíte, vyhledáváte nebo skenujete v aplikaci Action. Chcete-li přesně vědět, jaké soubory cookies používáme, podívejte se na naše prohlášení o souborech cookies. 

 

 

1.2.5. E-mailová komunikace 

 

Newsletter 

Chcete-li být informováni o našich nejnovějších produktech, nabídkách, tipech a trendech, můžete se přihlásit k odběru Action newsletterů.  

 

Je pro nás důležité, abychom s našimi zákazníky komunikovali osobním a relevantním způsobem, a proto můžeme newsletter personalizovat na základě vašich údajů a interakcí. Když se přihlásíte k odběru našich newsletterů, dáváte nám souhlas s použitím vaší e-mailové adresy k zasílání personalizovaných newsletterů a dalších komerčních e-mailů. 

 

Pro personalizaci newsletteru můžeme zpracovávat následující údaje: 

 • Informace o produktech, které jste si prohlédli online anebo v aplikaci Action (pokud jste akceptovali marketingové soubory cookies), o vašich interakcích s newslettery a případně o vaší účasti na akcích, abychom mohli naše newslettery na základě segmentace a analýzy dat ještě lépe přizpůsobit vašim zájmům.  
 • Údaje jako je vaše jméno a datum narození, pokud jste nám je sdělili, abychom mohli newsletter personalizovat a poslat vám například e-mail k narozeninám. 

Pokud jste členem programu Můj Action (viz článek 1.3.1) a přihlásili jste se k odběru newsletteru, můžeme také použít vaše osobní údaje, údaje o vašem používání webové stránky a aplikace, účast v programu Můj Action a nákupy v prodejně k dalšímu přizpůsobení newsletteru. V tomto případě provádíme personalizaci newsletteru na základě vašeho souhlasu s personalizací, který jste udělili při vytváření svého účtu, ledaže byste svůj souhlas s personalizací prostřednictvím vašeho účtu Můj Action odvolali.  

 

V každém newsletteru, který vám zasíláme, máte možnost se z odběru odhlásit. Jakmile se z odběru newsletteru odhlásíte, vaše údaje odstraníme.  

 

Transakční e-maily 

Kromě newsletterů zasíláme také transakční e-maily. Jsou to nekomerční e-maily, které od nás dostáváte a ve kterých vás informujeme o vašich interakcích. 

 

Transakčními e-maily jsou například potvrzení objednávky, e-maily pro ověření účtu a/nebo změny hesla nebo e-maily s důležitými informacemi jako je změna obchodních podmínek.  

 

Tyto e-maily posíláme, protože je pro nás důležité poskytovat našim zákazníkům ty nejlepší služby, a k tomu patří i řádné sdělování důležitých informací. Proto máme oprávněný zájem posílat tyto transakční e-maily. Abychom se vyhnuli nevyžádané e-mailové komunikaci, vždy zvážíme účel takového sdělení a budeme vás informovat pouze o vašich interakcích.  

 

Další volitelné e-maily 

V určitých případech, například na základě vašich nákupů, vás může společnost Action kontaktovat s relevantními dotazy nebo informacemi o nákupu. Cílem je zajistit kvalitu našich produktů a služeb nebo poskytnout informace, které pro vás mohou být relevantní. Pokud si (již) nepřejete takové e-maily dostávat, máte například ve spodní části zprávy vždy možnost se z jejich odběru odhlásit. Všechny typy personalizace, včetně těchto e-mailů, si můžete ve svém účtu deaktivovat tak, že odškrtnete možnost personalizace ve svém účtu. 

 

 

1.2.6. Sociální sítě 

Společnost Action využívá sociální sítě, aby vás informovala o nejnovějších produktech a akcích. Můžete nás sledovat na Facebooku, Twitteru, Instagramu, LinkedInu a YouTube. Používání sociálních sítí není spojeno s žádnými podmínkami společnosti Action, ale musíte odsouhlasit podmínky těchto platforem. 

 

Společnost Action využívá možnost reklamy na platformách sociálních sítí. Budeme vám zobrazovat reklamu na základě údajů, které o vás s vaším souhlasem platforma sociálních sítí shromáždila. Například o tom, že nás sledujete, máte zájem o naše výrobky nebo že žijete v určitém regionu. Společnost Action nemá žádný vliv na to, jaké údaje o vás platformy sociálních sítí shromažďují. Podmínky, za kterých vaše údaje shromažďují platformy sociálních sítí, včetně ochrany osobních údajů, jsou uvedeny na webových stránkách těchto platforem. 

 

Pokud jste k tomu vyjádřili souhlas při přihlašování k odběru našich newsletterů nebo prostřednictvím svého účtu Můj Action, spárujeme e-mailovou adresu, na kterou vám bude zasílán newsletter, s e-mailovou adresou, kterou používáte na platformách sociálních sítí, jako je Facebook, Instagram, Pinterest a Google. Spárování proběhne zašifrovaným nerozpoznatelným způsobem. To znamená, že vaši e-mailovou adresu těmto platformám sociálních sítí nepředáváme. Ke spárování dojde pouze v případě, že na těchto platformách sociálních sítí používáte stejnou e-mailovou adresu. Tímto způsobem vám budou moci být zobrazována příslušná reklamní sdělení a bude zajištěno, že se vám nebudou zobrazovat ta sdělení, která pro vás nebudou zajímavá. Pokud s tím nevyjádříte svůj souhlas, neučiníme tak. 

 

 

1.2.7. Setřete a vyhrajte 

Když se účastníte akce Action Setřete a vyhrajte, dochází ke zpracování ID zákazníka a ID transakce, aby bylo možné určit, který zákazník vyhrál. ID zákazníka je jedinečné číslo, ke kterému je přiřazena osoba a je podle něj rozpoznána v systémech Action. ID transakce je jedinečné číslo, které se používá ve hře Setřete a vyhrajte k rozlišení nákupů.  

 

Společnost Action předává toto číslo třetí straně, která pak provede výběr. Jak společnost Action, tak i třetí strana používají ID zákazníka ve hře Setřete a vyhrajte pouze za tímto účelem.  

 

 

1.3 Můj Action a propagace 

 

 

1.3.1 Můj Action   

V aplikaci Action a na webových stránkách si můžete vytvořit účet Můj Action. To vám umožní přihlásit se do programu Můj Action. 

 

Účast v programu Můj Action není možná, aniž byste nám poskytli své osobní údaje. Samozřejmě není povinné si účet Můj Action zakládat a programu se účastnit.   

 

Účet Můj Action 

Vytvořením účtu v programu Můj Action využíváte různých výhod. Například můžete: 

 

 • vytvářet nákupní seznamy, abyste měli své oblíbené výrobky vždy po ruce, 
 • skenovat výrobky pomocí aplikace Action, abyste o nich získali další informace. 

 

Pro registraci a správu vašeho účtu Můj Action zpracováváme vaše jméno, e-mailovou adresu, heslo a datum narození. Shromažďujeme také technické údaje, jako je datum registrace, datum posledního přihlášení a zeměpisná poloha přihlášení (na základě IP adresy). Tyto osobní údaje zpracováváme, abychom umožnili používání účtu Můj Action a technologické platformy, na které je postaven, v rámci plnění smlouvy s vámi. Kromě toho – pokud k tomu poskytnete souhlas prostřednictvím svého telefonu – zpracujeme vaši polohu určenou vaším telefonem, například pomocí GPS nebo WPS. Cílem je pomoci vám zjistit, jak daleko od vás je nejbližší pobočka Action, kterou hledáte.  

 

Vaše údaje o poloze můžeme také použít k optimalizaci reklam, například cíleným zasíláním newsletterů podle nejbližší pobočky Action. 

 

Osobní údaje uložené po registraci do účtu Můj Action budou uchovávány po dobu, kdy bude váš účet aktivní.  

 

Pokud jste svůj účet nepoužívali déle než 1 rok, můžeme se vás dotázat, zda si účet chcete ponechat. Pokud neodpovíte, účet deaktivujeme. Svůj účet můžete také deaktivovat kontaktováním zákaznického servisu Action. 

 

Digitální zákaznická karta 

Při vytváření účtu, pokud je vám 18 let a více, bude do vaší aplikace Action poslána digitální zákaznická karta. Naskenováním své digitální zákaznické karty při nákupu v Action můžete využívat celou řadu dalších výhod, například: 

 • Vaše účtenka je k dispozici v aplikaci Action v elektronické podobě. 
 • Můžete se účastnit akcí, které jsou určené výhradně účastníkům programu Můj Action. 
 • Informace o nových týdenních akcích obdržíte dříve než ostatní zákazníci. 

 

Pokud používáte digitální zákaznickou kartu, zpracováváme údaje o vašich nákupech v prodejně. Tyto údaje zpracováváme, protože jsou nezbytné pro zajištění programu Můj Action a plnění smlouvy s vámi.  

 

Personalizace Pokud se zapojíte do programu Můj Action, můžeme vaše údaje také použít k personalizaci uživatelského prostředí, například k přizpůsobení obsahu webových stránek a aplikace vašim zájmům a k zasílání osobních zpráv nebo krátkých dotazů v aplikaci.  

Pro personalizaci uživatelského prostředí používáme vaše osobní údaje jako je vaše jméno a věk, používání webových stránek a aplikace Action, a to prostřednictvím souborů cookies a dalších sledovačů (viz také naše prohlášení o souborech cookies) a vašich nákupů a online rezervací (např. služba click&collect). V prodejnách můžeme používat také vysílače, pomocí kterých je možné určit vzdálenost mezi telefonem a vysílačem. Action tento vysílač používá ke zjištění vaší polohy v prodejně a k online propojení vašeho chování s vaším offline nákupním chováním, například ke zjištění, zda jste byli v prodejně na základě online reklamy.  

Můžete mít také možnost s námi svůj seznam přání sdílet. Podmínky akce, které jsou s ním spojené, se v průběhu této akce zobrazují v aplikaci nebo na webových stránkách. Na jeho základě můžeme vytvořit akce, ve kterých můžete, podle typu akce, například vyhrát nějaké produkty. Sdílením vašeho seznamu přání také zpřístupníte produkty, které jsou uvedeny ve vašem seznamu a které nám umožňují personalizovat vaše zkušenosti s produkty tím, že obsah webových stránek, newsletteru a aplikace přizpůsobíme vašim zájmům.  

Tyto údaje můžeme také použít k personalizaci našich newsletterů (viz článek 1.2.5 – E-mailová komunikace). 

Při vytváření účtu Můj Action udělujete souhlas s použitím svých údajů za účelem personalizace. Váš souhlas s personalizací můžete kdykoli změnit v prostředí Můj Action.  

Analýza Vaše údaje v sekci Můj Action můžeme také použít pro účely analýzy na agregované úrovni. Činíme tak na základě našeho oprávněného zájmu porozumět tomu, jak naši zákazníci naše služby využívají, abychom je mohli vylepšovat a optimalizovat.  

 

1.3.2. Účast v akci 

Společnost Action pravidelně pořádá akce, například propagační soutěže, vědomostní soutěže o ceny a věrnostní programy. Pokud se účastníte nějaké akce nebo vědomostní soutěže, je pro nás důležité vědět, kdo se jí účastní. Pro registraci a/nebo potvrzení vaší účasti a pro zasílání případných výher potřebujeme znát několik vašich údajů. Jedná se například o vaše jméno, adresu, bydliště a e-mail.  

Podle druhu akce zpracováváme také informace o vaší účasti jako jsou výsledky nebo odpovědi ve vědomostní soutěži, seznam přání, nákupy nebo elektronické účtenky. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. 

 

Poskytnutí vašich osobních údajů k tomuto účelu není povinné. Pokud tyto osobní údaje neposkytnete, bohužel není možné vaši účast v akci řádně zpracovat. 

 

Pokud nemáte účet Můj Action a účastníte se nějaké akce, uchováváme vaše údaje o účasti pro zasílání výher a zodpovídání dotazů ohledně této akce. Vaše údaje nebudeme uchovávat déle než 3 měsíce po skončení akce. Pokud však máte účet Můj Action, budeme uchovávat údaje o účasti po dobu, kdy je účet aktivní.  

 

 

 1. Jak zacházíme s osobními údaji dětí? 

Naše služby nejsou zaměřeny na děti. Jste mladší 16 let? V tom případě požádáme vaše rodiče nebo zákonného zástupce o souhlas, abyste mohli naše produkty a služby používat. 

 

 

3.     Zabezpečení vašich osobních údajů 

Společnost Action s osobními údaji zachází s maximální péčí. Zavedli jsme různá technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před ztrátou a protizákonným použitím. Tímto způsobem zajišťujeme bezpečnost našich systémů a aplikací v souladu s platnými standardy pro bezpečnost informací. Totéž platí i pro námi pověřené třetí strany. 

 

 

4.     S kým vaše osobní údaje sdílíme? 

Vaše osobní údaje můžeme předávat dalším subjektům v rámci společnosti Action. Kromě toho zapojuje společnost Action do své činnosti třetí strany, jako například marketingové odborníky, kteří nám pomáhají s kampaněmi a akcemi, partnery, kteří rozvážejí vaše objednávky z Action e-shopu , a poskytovatele technologických služeb za účelem správy naší zákaznické databáze a e-shopu. Tyto externí strany mohou používat vaše údaje pouze za účelem poskytování svých služeb. Dbáme o to, aby tyto třetí strany zacházely s vašimi údaji obezřetně a aby dodržovaly platné zákonné předpisy a ustanovení. Vaše údaje nepředáváme třetím stranám k obchodním účelům. 

 

Pokud tak společnosti Action ukládá zákon, jsou osobní údaje předávány státním kontrolním orgánům, finančnímu úřadu a/nebo orgánům činným v trestním řízení. 

 

 

 1. Přenos osobních údajů do zemí mimo EHP 

Abychom mohli nabízet naše produkty a služby, používá společnost Action třetí strany, například poskytovatele technologických služeb. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Společnost Action předá vaše osobní údaje pouze tehdy, je-li zajištěno, aby byly vaše osobní údaje adekvátně chráněny, a k tomuto účelu uzavírá dohody s třetími stranami, například dohodou o standardních ustanoveních Evropské komise o ochraně osobních údajů.  

S případnými dotazy ohledně opatření, která jsme učinili s cílem zajistit ochranu vašich osobních údajů při zpracování mimo EHP, se obraťte na zákaznický servis.   

 

 

6.     Vaše práva na ochranu soukromí  

Vaše soukromí je jen vaše. Máte také řadu práv. Můžete kontaktovat náš zákaznický servis, pokud chcete: 

 

 • zjistit, zda zpracováváme vaše osobní údaje či nikoli, a pokud ano, chcete mít k vašim údajům přístup (právo na přístup), 
 • požádat o opravu svých osobních údajů (právo na opravu), 
 • požádat o výmaz svých osobních údajů (právo na výmaz údajů), 
 • aby vaše osobní údaje byly předány jiné organizaci (právo na přenositelnost), 
 • odvolat dříve udělený souhlas (právo odvolat souhlas),  
 • omezit zpracování vašich osobních údajů (právo na omezení zpracování), 
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je společnost Action zpracovává na základě oprávněného zájmu (právo vznést námitku). 

 

Pokud chcete uplatnit jedno nebo více těchto práv na ochranu osobních údajů, obraťte se na zákaznický servis společnosti Action:  

 

Action Klantenservice Perenmarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost E-mail: [email protected] 

 

Abychom zabránili zneužití, žádáme vás o poskytnutí určitých nám známých údajů. To nám umožní ověřit, zda tyto osobní údaje náleží opravdu vám. Také vás můžeme požádat, abyste se identifikovali. Pokud jde o přístup k osobním údajům souvisejícím se souborem cookies, musíte nám poslat kopii daného souboru cookies. Najdete je v nastaveních svého webového prohlížeče. 

 

Právo podat stížnost 

Samozřejmě vám rádi pomůžeme, pokud budete mít stížnosti na zpracování vašich osobních údajů. Pokud spolu přesto tuto záležitost nebudeme schopni vyřešit, máte také právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů.   

 

 

 1. Kontaktní údaje 

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se vašeho soukromí a/nebo tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů námi pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer):Action Data Protection OfficerPerenmarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-OostNizozemskoE-mail: [email protected] 

 

*Je možné, že v zemi, ve které se nacházíte, ještě nemusí být některé funkce k dispozici. Pokud tomu tak je, zobrazí se tato informace v případě, že se pokusíte použít prozatím neaktivní funkci. Příslušná část prohlášení o ochraně osobních údajů se v takovém případě nevztahuje na vaši situaci.  

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy změněno 28. září 2022.