Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Wszystkie informacje zamieszczone na Action.com oraz w newsletterach Action są własnością firmy Action, z wyłączeniem kilku (hiper)linków. Zabrania się publikowania, kopiowania czy zapisywania tych informacji (w tym stylu firmowego, logo, tekstów, zdjęć i projektowania) bez uzyskania wyraźnej zgody firmy Action na piśmie. Przy wykorzystywaniu tych informacji wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, takie pozwolenie jest zbędne.

Informacja
Informacje na naszej stronie internetowej oraz w newsletterach są opracowywane z wielką starannością. Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć błędów, ale niestety, nie zawsze można temu zapobiec. Firma Action nie ponosi odpowiedzialności za kompletność lub poprawność powyższych informacji i ma prawo do natychmiastowego wprowadzenia zmian bez konieczności wcześniejszego ich zgłaszania.

Linki
Na tej stronie internetowej i w naszych newsletterach znajdują się linki wychodzące do zewnętrznych stron internetowych, które nie są własnością firmy Action. Wchodząc na taki link, opuszcza się naszą stronę internetową lub newsletter. Informacje na zewnętrznych stronach internetowych nie są sprawdzane przez nas pod względem poprawności. Firma Action nie ponosi zatem odpowiedzialności za te strony internetowe.

Bezpieczeństwo
Nieustannie pracujemy nad bezpieczeństwem naszych systemów i strony internetowej. Choć dokładamy wszelkich starań, mogą zdarzyć się sytuacje, w których pojawiła się luka w bezpieczeństwie. Odkryłeś(-aś) taką lukę? Prosimy zgłosić to na [email protected].