Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Action rešpektuje vaše súkromie. K údajom, ktoré nám poskytnete, pristupujeme obozretne. Viac informácií o tom, ako ich spracúvame, nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.  

Spoločnosť Action Service & Distributie B.V. (ústredie a distribučné centrá) spolu so spoločnosťou Action Nederland B.V je zodpovedná za spracúvanie vašich osobných údajov, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Action Service & Distributie B.V. určuje opatrenia, ktoré spoločnosť ABC na spracúvanie vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi realizuje. 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov uvádza osobné údaje, ktoré spoločnosť Action spracúva počas nakupovania v našich predajniach alebo počas používania našich webových stránok (www.action.com), aplikácie Action a programu „Môj Action. 

 

1.  Ktoré údaje spracúvame a prečo?

 

1.1 Nakupovanie v predajniach Action 

 

1.1.1. Nákupy v predajni a účtenky DPH 

Pri nákupe v jednej z našich predajní Action sa vaše platobné údaje spracujú prostredníctvom našej platobnej služby (Adyen B.V.). V predajniach Action môžete platiť rôznymi spôsobmi. To, ktoré údaje sa spracujú, závisí od zvoleného spôsobu platby. Zahŕňa to údaje, ako je typ transakcie, spôsob platby a predajňu, v ktorej ste platbu uskutočnili.   

Tieto údaje sa používajú na spracovanie platby za nákup, aby sme si mohli plniť svoje záväzky voči vám.  

Vaše platobné údaje sa môžu použiť aj na identifikáciu a odhalenie podvodu. Na spracúvanie vašich údajov na tieto účely máme oprávnený dôvod. 

Okrem toho môžeme údaje použiť aj na účely analýzy na agregovanej úrovni. Na používanie vašich údajov na tieto účely máme oprávnený dôvod, pretože nám umožňujú pochopiť, ako naši zákazníci využívajú naše služby. To nám umožňuje ich zlepšovanie a optimalizáciu.   

Aby sme si splnili svoju zákonnú povinnosť, údaje o vašom nákupe a platbe uchovávame 7 rokov.  

Ak si chcete kúpiť väčšie množstvo našich výrobkov, môžete si ich objednať v našich predajniach Action. Aby sme vás mohli informovať o stave objednávky a pripraviť ju, je potrebné uviesť svoje meno a telefónne číslo. Tieto údaje využívame na prípravu kúpnej zmluvy. Údaje uchovávame, kým si objednávku nevyzdvihnete.  

Ak pre svoju (obchodnú) evidenciu potrebujete účtenku DPH, môžete si ju v predajni počas objednávky vyžiadať. Počas vytvárania účtenky DPH sme podľa zákona povinní zaznamenať DIČ DPH, adresu vašej spoločnosti a vaše kontaktné údaje, ako vaše meno a telefónne číslo. Okrem toho, keďže máme opodstatnený záujem zabezpečiť správnu a prehľadnú štruktúru našich záznamov, môžeme vám v našom systéme vytvoriť profil. K nemu pripájame všetky účtenky DPH, ktoré sme pre vás vytvorili.  

Aby sme si splnili svoju zákonnú povinnosť, uchovávame tento profil – ak je to relevantné – a vaše účtenky DPH maximálne 10 rokov.  

Poskytovanie osobných údajov na tieto účely nie je povinné. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebude možné spracovať vašu objednávku ani vám vystaviť účtenku DPH.

 

1.1.2. Služba Klikni & vyzdvihni a Nakupovanie v dohodnutý termín  

Niektoré predajne Action ponúkajú služby Click & Collect a/alebo Nakupovanie v dohodnutý termín. Tieto služby nemusia byť vo vašej krajine alebo oblasti dostupné.  

Click & Collect 

Prostredníctvom služby Click & Collect si môžete výrobky rezervovať priamo na našej webovej stránke. Vyzdvihnete si ich a zaplatíte za ne v určitom časovom intervale v predajni, v ktorej je služba Click & Collect k dispozícii. 

Na registráciu výberu služby Click & Collect, potvrdenie prijatia vašej rezervácie a informovanie o priebehu vašej rezervácie v službe Click & Collect potrebujeme vaše meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu a miesto bydliska. Tieto údaje využívame na prípravu kúpnej zmluvy.  

Po doručení vašej rezervácie prostredníctvom služby Click & Collect uchovávame vaše osobné údaje 1 mesiac. Po uplynutí tejto lehoty sa vaše údaje anonymizujú. Údaje už potom nie je možné priradiť naspäť k vám.  

Službu Click & Collect môžete využiť aj po prihlásení do programu „Môj Action“. V takom prípade na rezerváciu prostredníctvom služby Click & Collect použijeme vaše kontaktné údaje v programe „Môj Action“ a na potvrdenie rezervácie stačí zadať vaše telefónne číslo a bydlisko.  

Ak v programe „Môj Action“ použijete službu Click & Collect, rezervácie prostredníctvom Click & Collect nájdete v časti Nákupy a rezervácie. Viac informácií o programe „Môj Action“ nájdete v časti 1.3.1 (Môj Action).  

Nakupovanie v dohodnutý termín

Služba Nakupovanie v dohodnutý termín vám umožňuje dohodnúť si na našej webovej stránke termín návštevy predajne Action a v tomto časovom intervale si nakúpiť.  

Na registráciu vášho termínu nákupu, potvrdenie prijatia rezervácie a oznámenie prípadných zmien termínu potrebujeme vaše meno a e-mailovú adresu. Tieto údaje využívame na prípravu vašej návštevy v predajni a na prípravu prípadnej kúpnej zmluvy. Okrem toho tieto údaje zaznamenávame, pretože chceme v našich predajniach bezpečne prijať povolený počet zákazníkov. Z uvedeného dôvodu máme oprávnený dôvod na zaznamenávanie stretnutí a oznamovanie dôležitých informácií a akýchkoľvek zmien s cieľom zaistiť zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov predajne.   

Po skončení vašej návštevy v predajni uchováme vaše osobné údaje 14 dní a následne budú vaše údaje anonymizované. Údaje už potom nie je možné priradiť naspäť k vám.  

 

1.1.3 Ako položiť otázku alebo podať sťažnosť

Náš zákaznícky servis je tu na to, aby odpovedal na otázky a riešil sťažnosti. Náš zákaznícky servis môžete kontaktovať telefonicky, prostredníctvom našej webovej stránky, sociálnych sietí a pri informačnom pulte v predajni. V prípade otázok alebo problémov vás požiadame o meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie informácie potrebné na spracovanie vašej otázky alebo sťažnosti. Na spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel máme podľa nášho názoru oprávnený dôvod. Chceme totiž prívetivo a korektne odpovedať na vaše otázky a sťažnosti a následne vás informovať o ich stave. Je to súčasť služieb a starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Action. 

Ak si to charakter otázky alebo sťažnosti nevyžaduje, nebudeme údaje uchovávať dlhšie ako 2 roky po ich vyriešení. 

Poskytovanie osobných údajov nie je povinné. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nemusí byť možné spracovať vašu otázku alebo sťažnosť alebo na ne odpovedať. 

Nahrávanie telefonických hovorov 

Keď zavoláte na zákaznícky servis Action, môžeme si hovor nahrať. Pred začatím hovoru budete o nahrávaní informovaní a budete mať možnosť zavesiť.  

Robíme to preto, aby sme zabezpečili kvalitu hovoru a zlepšili telefonické služby na lepšiu pomoc volajúcim. Nahrávky používame na tieto účely: koučing, školenie, kontrola, monitorovanie kvality hovorov a/alebo hodnotenie našich zamestnancov.  

Nezaznamenáva a neukladá sa viac údajov, ako je potrebné na tento účel, a zaznamenané údaje o hovoroch sa nepoužívajú na iné účely, pokiaľ to nie je potrebné na splnenie zákonných žiadostí.  

Právny základ pre nahrávanie telefonických rozhovorov medzi zamestnancami oddelenia služieb a zákazníckeho servisu spoločnosti Action a zákazníkmi, ktorí volajú na oddelenie služieb a zákaznícky servis, sa týka oprávneného záujmu spoločnosti Action, aby mohla správne vykonávať vyššie uvedené činnosti. 

Záznamy sa uchovávajú maximálne 3 mesiace, a potom sa automaticky vymažú. 

 

1.1.4. Bezpečnostný kamerový systém 

Všetky naše predajne sú vybavené kamerovým systémom. Opodstatneným dôvodom na to je pre nás zabezpečenie vašej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti našich spolupracovníkov a produktov.  

Kamerové záznamy uchovávame v súlade s požiadavkami miestnych právnych predpisov, v závislosti od krajiny na kratší alebo dlhší čas, maximálne však 30 dní, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na dlhšie uchovávanie záberov, napríklad pre potreby policajného vyšetrovania.  

 

1.1.5 Samoobslužné pokladne 

O spracúvaní osobných údajov pomocou kamier na samoobslužných pokladniach sme pripravili brožúru, ktorá je k dispozícii online aj fyzicky v predajniach. V záujme lepšej čitateľnosti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov aj brožúry ich nájdete na tomto odkaze: <pridajte odkaz na brožúru> 

 

1.2 Online služby  

 

1.2.1 Návšteva webovej stránky Action 

Spoločnosť Action používa na webových stránkach Action súbory cookie a iné techniky na optimalizáciu ich používania. Súbory cookie sú malé informačné súbory, ktoré sa pri návšteve našej webovej lokality ukladajú v zariadení, ktorého prostredníctvom ste ju navštívili, napríklad v počítači, mobilnom telefóne alebo tablete. Spoločnosť Action využíva rôzne typy súborov cookie. Ak chcete presne vedieť, ktoré súbory cookie používame, prečítajte si naše vyhlásenie o súboroch cookie. 

Odstránenie alebo odmietnutie súborov cookie 

Naše súbory cookie môžete odmietnuť. Upozorňujeme, že v takom prípade nebude možné využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Postup ako odmietnuť alebo odstrániť súbory cookie je popísaný tu: 

 

Naše webové stránky obsahujú prepojenia na iné webové lokality ako Facebook, LinkedIn a Instagram. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na našu webovú lokalitu. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili aj s obsahom vyhlásenia o ochrane osobných údajov na odkazovaných webových lokalitách. 

 

1.2.2. Obľúbené produkty

Ak ste na webovej stránke Action videli niečo pekné, môžete si to pridať do zoznamu obľúbených produktov. Zoznam obľúbených produktov si môžete vytlačiť a vziať so sebou do predajne alebo si ho môžete poslať e-mailom. Nakupovanie v predajniach Action vám chceme čo najviac spríjemniť a čo najlepšie vám pomôcť pri výbere produktov. Aby sme vám mohli zaslať e-mailom váš zoznam obľúbených produktov, máme oprávnený dôvod spracúvať vašu e-mailovú adresu. Po odoslaní zoznamu obľúbených produktov uchovávame vašu e-mailovú adresu 1 týždeň.  

 

1.2.3. Aplikácia Action

Pomocou aplikácie Action môžete napríklad vyhľadávať produkty, prezerať akciové produkty na daný týždeň alebo si vyhľadať najbližšiu predajňu. Aplikáciu Action môžete používať aj so zapojením sa do programu „Môj Action“ či bez neho.  

Súbory cookie a iné techniky  

Na optimalizáciu vášho používateľského zážitku používa aplikácia Action súbory cookie a iné techniky. Patria sem funkčné súbory cookie na správne fungovanie aplikácie Action a analytické súbory cookie na pochopenie, ako a načo používatelia túto aplikáciu používajú. Pri používaní funkčných a analytických súborov cookie nespracúvame žiadne osobné údaje.  

S vaším súhlasom môžeme používať aj marketingové súbory cookie, a to na prispôsobenie aplikácie Action a našej komunikácie na základe produktov, ktoré si v aplikácii Action prezeráte, vyhľadávate alebo skenujete. Ak chcete presne vedieť, ktoré súbory cookie používame, prečítajte si naše vyhlásenie o súboroch cookie. 

 

1.5.2. E-mailová komunikácia

Informačný newsletter 

Ak chcete byť informovaní o našich najnovších produktoch, ponukách, tipoch a trendoch, môžete sa prihlásiť na odber nášho Action newslettera.  

Veríme, že je dôležité komunikovať so zákazníkmi osobným a relevantným spôsobom, preto informačný newsletter prispôsobujeme na základe vašich údajov a interakcií. Po prihlásení na odber našich informačných newsletterov nám dávate súhlas na používanie vašej e-mailovej adresy na zasielanie personalizovaných informačných newsletterov a iných komerčných e-mailov. 

Na prispôsobenie newslettera môžeme spracúvať tieto údaje: 

 • Informácie o produktoch, ktoré ste si prezerali online a/alebo v aplikácii Action (ak ste prijali marketingové súbory cookie), o vašich interakciách s informačnými newslettrami a prípadne o vašej účasti na propagačných akciách, aby sme mohli náš informačný newsletter na základe segmentácie a analýzy údajov ešte lepšie prispôsobiť vašim záujmom.  
 • Ak ste nám poskytli údaje, ako je vaše meno a dátum narodenia, aby sme mohli prispôsobiť newsletter a poslať vám napríklad gratulačný e-mail k vašim narodeninám. 

Ak ste členom programu Môj Action (pozri časť 1.3.1) a prihlásili ste sa na odber informačného newslettera, môžeme vaše osobné údaje, údaje o vašom používaní webovej stránky a aplikácie, účasti v programe Môj Action a nákupoch v predajni použiť aj na ďalšie prispôsobenie informačného newslettera. V takomto prípade prispôsobujeme newsletter na základe vášho súhlasu s personalizáciou udeleného pri vytváraní účtu, pokiaľ ste tento súhlas s personalizáciou vo svojom účte Môj Action neodvolali. 

Každý newsletter, ktorý vám pošleme, obsahuje aj možnosť zrušenia odberu. Vo chvíli zrušenia odberu newslettera odstraňujeme aj vaše údaje.  

Transakčné e-maily 

Okrem informačných newsletterov posielam tiež transakčné e-maily. Sú to nekomerčné e-maily, ktoré od nás dostávate, aby sme vás informovali o vašich interakciách. 

Transakčné e-maily zahŕňajú napríklad potvrdenie objednávok, e-maily na overenie účtu a/alebo zmenu hesla alebo e-maily s dôležitými informáciami, ako je zmena našich zmluvných podmienok.  

Tieto e-maily vám posielame, pretože veríme, že je dôležité poskytovať našim zákazníkom čo najlepšie služby a čo najlepším spôsobom im oznamovať dôležité informácie. Máme preto oprávnený dôvod posielať tieto transakčné e-maily. Aby sme sa vyvarovali posielaniu nevyžiadaných e-mailov, budeme vždy brať do úvahy účel komunikácie a oznamovať len dôležité informácie súvisiace s vašou interakciou.  

Ďalšie voliteľné e-maily 

V určitých prípadoch, napríklad na základe vašich nákupov, vás môže spoločnosť Action osloviť s otázkami alebo informáciami o nákupe. Robíme to preto, aby sme zaistili kvalitu našich produktov a služieb alebo aby sme vám poskytli informácie, ktoré by ste mohli považovať za dôležité. Ak si (už viac) neželáte dostávať tieto správy, vždy máte možnosť odhlásiť sa z ich odberu v dolnej časti e-mailu. Všetky formy personalizácie vrátane týchto e-mailov môžete vo svojom účte vypnúť aj zrušením začiarknutia možnosti personalizácie vo svojom účte. 

 

1.6.2. Sociálne siete

Spoločnosť Action používa na informovanie o najnovších produktoch a propagačných akciách sociálne siete. Môžete nás sledovať na Facebooku, Twitteri, Instagrame, LinkedIn a YouTube. Na používanie sociálnych sietí sa zo strany spoločnosti Action nevzťahujú žiadne podmienky, vyjadrujete však súhlas s podmienkami platformy sociálnych sietí. 

Spoločnosť Action využíva reklamné možnosti platforiem sociálnych sietí. Reklamy vám zobrazujeme na základe údajov, ktoré platforma sociálnych sietí získava na základe vášho súhlasu. Napríklad, že nás sledujete, máte záujem o naše produkty alebo že žijete v určitom regióne. Spoločnosť Action nemá žiadny dohľad nad tým, ktoré údaje od vás platformy sociálnych sietí získavajú. Podmienky, na ktorých základe platformy sociálnych sietí získavajú vaše údaje, vrátane vyhlásenia o ochrane osobných údajov, sú uvedené na webovej stránke príslušnej platformy sociálnych sietí. 

Ak ste na to udelili súhlas pri prihlásení sa na odber našich informačných newsletterov alebo vo vašom účte „Môj Action“, priradíme e-mailovú adresu, na ktorú dostávate náš informačný newsletter, k e-mailovej adrese, ktorú používate na platformách sociálnych sietí, ako sú Facebook, Instagram, Pinterest a Google. Toto sa vykonáva zašifrovaným, nerozpoznateľným spôsobom. To znamená, že vašu e-mailovú adresu týmto platformám sociálnych sietí neposkytujeme. Zhoda nastáva len vtedy, ak na týchto platformách sociálnych sietí používate rovnakú e-mailovú adresu. Takto vám môžeme zobrazovať reklamy, ktoré sú pre vás relevantné, alebo zabezpečiť, aby sa vám nezobrazovali reklamy, ktoré vás nezaujímajú. Ak ste nám na to nedali súhlas, tak to samozrejme neurobíme.

 1.7.2. Zotri a vyhraj 

Pri účasti v akcii „Stierajte a vyhrajte“ spoločnosti Action sa spracuje ID zákazníka a ID transakcie, aby bolo možné určiť, ktorý zákazník vyhral. ID zákazníka je jednoznačné číslo priradené osobe a rozpoznané v systéme Action. ID transakcie je jednoznačné číslo používané v akcii „Stierajte a vyhrajte“ na rozlišovanie medzi jednotlivými nákupmi.  

Spoločnosť Action poskytne toto číslo tretej strane, ktorá potom vyberie víťaza. Spoločnosť Action aj tretia strana používa údaj ID zákazníka v hre „Stierajte a vyhrajte“ len na tento účel.  

 

1.3 Program Môj Action a propagačné akcie 

 

1.3.1 Môj Action   

Účet „Môj Action“ si môžete vytvoriť v aplikácii Action a na webovej stránke. To vám umožní prihlásiť sa do programu „Môj Action“.

Účasť v programe „Môj Action“ nie je bez poskytnutia vašich osobných údajov možná. Samozrejme, vytvorenie účtu „Môj Action“ a účasť v tomto programe nie je povinná.   

Účet „Môj Action“ 

Vytvorením účtu pre program „Môj Action“ získať prístup k viacerým výhodám. Napríklad: 

 • Môžete si zostaviť zoznám obľúbených produktov, a mať tak všetky vaše obľúbené produkty po ruke. 
 • Naskenovať si produkty pomocou aplikácie Action a získať tak o nich ďalšie informácie.

Na registráciu a správu vášho účtu „Môj Action spracúvame vaše meno, e-mailovú adresu, heslo a dátum narodenia. Získavame tiež technické údaje ako dátum registrácie, dátum posledného prihlásenia a geografickú polohu prihlásenia (na základe IP adresy). Tieto osobné údaje spracúvame, aby sme umožnili používanie programu „Môj Action a technickej platformy, ktorá za ním stojí, aby sme si mohli plniť svoje záväzky voči vám. Okrem toho – za predpokladu, že nám to povolíte aj prostredníctvom telefónu – spracúvame vašu polohu, ktorú určuje váš telefón, napríklad prostredníctvom GPS alebo WPS. Robíme to preto, aby sme pri vyhľadávaní mohli určiť, ako ďaleko sa nachádzate od najbližšej predajne Action.  

Vaše údaje o polohe môžeme použiť aj na optimalizáciu reklám, napríklad na zasielanie cielenejších informačných newsletterov prispôsobených vašej najbližšej polohe. 

Osobné údaje uložené po registrácii účtu „Môj Action“ sa uchovávajú, pokým je váš účet aktívny.  

Ak ste váš účet nepoužívali viac ako 1 rok, môžeme vás kontaktovať a informovať sa, či si chcete účet ponechať. Ak nedostaneme odpoveď, váš účet deaktivujeme. Svoj účet môžete deaktivovať aj kontaktovaním zákazníckeho servisu spoločnosti Action. 

Digitálna zákaznícka karta 

Ak máte 18 rokov alebo viac, pri vytváraní účtu vám v účte aplikácie Action vytvoríme digitálnu zákaznícku kartu. Naskenovaním digitálnej zákazníckej karty počas nákupov v predajniach Action môžete využívať množstvo ďalších výhod vrátane: 

 • Pokladničný blok je v aplikácii Action k dispozícii v digitálnej podobe. 
 • Môžete sa zúčastniť na akciách určených výlučne pre používateľov programu „Môj Action“. 
 • Informácie o nových týždenných akciách dostanete skôr ako ostatní zákazníci. 

Ak použijete svoju digitálnu zákaznícku kartu, spracujeme údaje o vašich nákupoch v predajni. Tieto údaje sú potrebné na realizáciu programu „Môj Action a spracúvame ich, aby sme si mohli plniť záväzky voči vám.  

Personalizácia 
Pri účasti v programe „Môj Action môžeme vaše údaje použiť aj na prispôsobenie vášho používateľského zážitku, napríklad prispôsobením obsahu webovej stránky a aplikácie vašim záujmom a zasielaním personalizovaných správ alebo krátkych otázok v rámci aplikácie. 

Na prispôsobenie používateľského zážitku používame vaše osobné údaje, ako je vaše meno a vek, vaše používanie webovej stránky a aplikácie Action prostredníctvom súborov cookie a iných sledovacích nástrojov (pozri aj naše vyhlásenie o súboroch cookie) a vaše nákupy a online rezervácie (napríklad pre službu Click & Collect). V predajniach môžeme rozmiestniť aj vysielače, ktoré dokážu určiť vzdialenosť medzi telefónom a vysielačom. Action ich používa na určenie vašej polohy v predajni a prepojenie vášho správania online s vaším správaním pri nakupovaní offline, napríklad na určenie, či ste navštívili predajňu v reakcii na online reklamu.  

Máte tiež možnosť zdieľať s nami váš zoznam obľúbených produktov. Podmienky akcie, ktoré sú s ňou spojené, sa zobrazujú počas akcie v aplikácii alebo na webovej stránke. Môžeme na tom založiť akcie, ktoré vám – v závislosti od akcie – umožnia napríklad vyhrať produkty. Zdieľaním svojho zoznamu obľúbených produktov zároveň sprístupňujete produkty z vášhozoznamu na vyššie opísané personalizačné analýzy, ktorých pomocou ďalej personalizujeme naše produktové skúsenosti prispôsobením obsahu webovej stránky, informačného newslettera a aplikácie vašim záujmom.  

Tieto údaje môžeme použiť aj na prispôsobenie našich informačných newsleterrov (pozrite časť 1.2.5 – E-mailová komunikácia). 

Pri vytváraní účtu Môj Action poskytujete súhlas s využitím svojich údajov na účely personalizácie. Svoj súhlas s personalizáciou môžete kedykoľvek zmeniť v prostredí Môj Action.  

Analýza 
Vaše údaje môžeme použiť aj v rámci programu Môj Action na účely analýzy na agregovanej úrovni. Robíme to na základe nášho oprávneného záujmu pochopiť, ako naši zákazníci využívajú naše služby, aby sme ich mohli zlepšovať a optimalizovať.

 

1.3.2. Účasť na propagačnej akcii

Spoločnosť Action pravidelne ponúka propagačné akcie, ako sú propagačné lotérie, súťaže a výhodné ponuky. Keď sa zapojíte do propagačnej akcie alebo súťaže, je pre nás dôležité vedieť, kto sa na nej zúčastňuje. Na registráciu a/alebo potvrdenie vašej účasti a zaslanie prípadných výhier potrebujeme od vás niekoľko údajov. Konkrétne vaše meno, adresu a e-mailovú adresu.  

V závislosti od propagačnej akcie spracúvame aj informácie o vašej účasti, ako sú napríklad výsledky alebo odpovede v súťaži, zoznam želaní, nákupy alebo vaše digitálne účtenky. Vaše osobné údaje spracúvame na základe vami udeleného súhlasu. 

Poskytovanie vašich osobných údajov na tieto účely nie je povinné. Ak tieto osobné údaje neposkytnete, nebude však možné vašu účasť na propagačnej akcii správne spracovať. 

Ak nemáte účet „Môj Action“ a zúčastníte sa na propagačnej akcii, uchováme si vaše údaje o účasti, aby sme vám mohli poslať výhry a odpovedať na otázky týkajúce sa propagačnej akcie. Vaše údaje neuchovávame dlhšie ako 3 mesiace po ukončení akcie. Ak máte účet „Môj Action“, údaje o vašej účasti budeme uchovávať, pokým je váš účet aktívny.

 

2.  Ako narábame s osobnými údajmi detí? 

Naše služby nie sú zamerané na deti. Nemáte ešte 16 rokov? Potom požiadame vašich rodičov alebo zákonných zástupcov o súhlas s používaním našich produktov a služieb. 

 

3.     Bezpečnosť vašich osobných údajov

Spoločnosť Action spracúva vaše osobné údaje s maximálnou pozornosťou. Na zabezpečenie vašich osobných údajov pred stratou a nezákonným použitím sme prijali rôzne technické a organizačné opatrenia. Naše systémy a aplikácie preto zabezpečujeme v súlade s platnými normami informačnej bezpečnosti. To sa vzťahuje aj na nami využívané tretie strany. 

 

4.     Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným subjektom v rámci skupiny spoločností Action. Na vykonávanie svojich činností využíva spoločnosť Action aj tretie strany, ako sú marketingoví špecialisti, ktorí nás podporujú pri kampaniach a akciách, partneri, ktorí doručujú vaše objednávky v internetovom obchode Action, a poskytovatelia technických služieb na správu našej databázy zákazníkov a internetového obchodu. Tieto externé strany môžu vaše údaje používať len na poskytovanie príslušnej služby. Dbáme na to, aby tieto tretie strany zaobchádzali s vašimi údajmi opatrne a dodržiavali platné zákony a predpisy. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám na komerčné účely. 

Ak má spoločnosť Action zákonnú povinnosť, poskytne osobné údaje dozorným orgánom, daňovým úradom a/alebo vyšetrovacím orgánom. 

 

5.   Odosielanie osobných údajov do krajín mimo EHP 

Na účely ponúkania našich produktov a služieb využíva spoločnosť Action tretie strany, napríklad poskytovateľov technických služieb. Vaše osobné údaje sa preto môžu spracúvať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Spoločnosť Action prenáša vaše osobné údaje len vtedy, ak je zaistená ich primeraná ochrana a na tento účel uzavrie dohody s tretími stranami, napríklad odsúhlasením štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie o ochrane údajov.  

V prípade ďalších otázok o opatreniach, ktoré sme na zabezpečenie ochrany vašich údajov pri spracúvaní mimo EHP prijali, sa obráťte na náš zákaznícky servis.   

 

6.     Vaše právo na súkromie

Vaše súkromie patrí vám. V súvislosti s tým máte určité práva. Obráťte sa na náš zákaznícky servis, ak: 

 • chcete vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje, a v prípade, že áno, ak chcete mať prístup k svojim údajom (právo na kontrolu); 
 • chcete, aby sme vaše osobné údaje opravili (právo na opravu); 
 • chcete svoje osobné údaje vymazať (právo na vymazanie údajov); 
 • chcete, aby sme vaše osobné údaje preniesli do inej organizácie (právo na presun). 
 • chcete predtým udelený súhlas odvolať (právo na odvolanie súhlas).  
 • chcete obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov (právo na obmedzenie spracúvania); 
 • chcete namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak ich spoločnosť Action spracúva na základe oprávneného dôvodu (právo na námietku). 

Si chcete uplatniť jedno alebo viacero z týchto práv na ochranu osobných údajov, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Action 

Zákaznícky servis Action
Perenmarkt 15 
1681 PG Zwaagdijk-Oost 
E-mail: [email protected] 

Aby sme zabránili zneužitiu, požiadame vás, aby ste zadali niektoré nám už známe údaje. To nám umožňuje overiť si, či ste skutočne osoba, ktorej dané osobné údaje patria. Tiež vás môžeme požiadať, aby ste sa legitimovali. Ak ide o prístup k osobným údajom spojeným so súborom cookie, je potrebné poslať kópiu príslušného súboru cookie. Nájdete ich v nastaveniach svojho prehliadača. 

Právo podávať sťažnosti 

Samozrejme vám v prípade akýchkoľvek sťažností týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov radi pomôžeme. Ak by sme sa aj napriek tomu nedohodli, máte právo podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu osobných údajov.   

 

7.   Kontaktné údaje 

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa vášho súkromia a/alebo tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, obráťte sa na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov (Data Protection Officer) prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:


Action Data Protection Officer 
Perenmarkt 15 
1681 PG Zwaagdijk-Oost 
Holandsko 
E-mail: [email protected] 

*Niektoré funkcie nemusia byť v krajine, v ktorej sa nachádzate, ešte k dispozícii. V takom prípade sa to zobrazí pri pokuse o použitie neaktívnej funkcie. Príslušná časť vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa potom nebude týkať vašej situácie.  

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy zmenené 28. septembra 2022.