150 nových produktov každý týždeň

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Action rešpektuje vaše súkromie. S údajmi, ktoré s nami zdieľate, zaobchádzame s maximálnou opatrnosťou. Viac informácií o tom, ako to robíme, sa dočítate v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

Spoločnosť Action Slovakia s.r.o. predajne) je spolu s Action Service & Distributie B.V. (centrála a distribučné centrá) prevádzkovateľom spracovania vašich osobných údajov, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Action Service & Distributie B.V. stanovuje opatrenia, ktoré Action prijíma na spracovanie vašich osobných údajov, v súlade s platnou legislatívou.

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám poskytuje informácie o osobných údajoch, ktoré Action spracúva, keď navštívite naše predajne alebo webové stránky (www.action.com) alebo používate aplikáciu Action či program Môj Action.

 

 

1.     Ktoré údaje spracúvame a prečo?

 

 

1.1 Nakupovanie v Action

 

1.1.1 Objednávky v predajniach a doklady na účely odpočtu DPH

Pri nákupe v jednej z našich predajní Action budú vaše platobné údaje spracúvané našou platobnou službou (Adyen B.V.). V Action môžete za výrobky platiť rôznymi spôsobmi. Údaje, ktoré budú spracované, závisia od zvoleného spôsobu platby. Tieto údaje zahŕňajú transakciu, spôsob platby a predajňu, v ktorej ste platbu vykonali. 

Tieto údaje sa použijú na spracovanie platby pred nákupom, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu.

 

Vaše platobné údaje sa môžu použiť aj na rozpoznanie a odhalenie podvodu. Máme oprávnený záujem spracúvať vaše osobné údaje na takéto účely.

 

Ďalej môžeme tieto údaje používať aj na analytické účely na agregovanej úrovni. Máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje na takéto účely, pretože nám to umožňuje pochopiť, ako naši zákazníci využívajú naše služby a následne ich zlepšovať a optimalizovať. 

 

Aby sme si splnili svoju zákonnú povinnosť, uchovávame údaje o vašich nákupoch a vaše platobné údaje sedem rokov.

 

Ak si chcete kúpiť veľké množstvo našich výrobkov, môžete si ich objednať aj v našich predajniach Action. Potrebujeme na to vaše meno a telefónne číslo, aby sme vás mohli informovať o stave vašej objednávky i pripraviť samotnú objednávku. Tieto údaje spracúvame pri príprave kúpnej zmluvy s vami a uchovávame ich až do prevzatia objednávky.

 

Ak potrebujete doklad na účely odpočtu DPH pre svoju (obchodnú) evidenciu, môžete oň požiadať pri platbe v predajni. Pri vytváraní dokladov na účely odpočtu DPH sme zo zákona povinní požiadať vás o IČ DPH a adresu vašej spoločnosti, ako aj o vaše kontaktné údaje (vrátane vášho mena a telefónneho čísla). Keďže máme oprávnený záujem zabezpečiť, aby sme v našich záznamoch udržiavali dôkladnú a prehľadnú štruktúru, môžeme vám v našom systéme vytvoriť aj profil. S týmto profilom potom prepojíme všetky doklady na účely odpočtu DPH, ktoré sme pre vás vytvorili.

Aby sme si splnili svoju zákonnú povinnosť, uchovávame tento profil (ak je to relevantné) a vaše doklady na účely odpočtu DPH maximálne 10 rokov.

 

Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je povinné. Ak nám neposkytnete žiadne osobné údaje, nebudeme môcť spracovať vašu objednávku a nebudeme môcť pre vás vytvoriť žiadny doklad na účely odpočtu DPH.

 

 

1.1.2 Klikni a vyzdvihni a nakupovanie po dohode

V niektorých predajniach Action ponúkame službu Klikni a vyzdvihni a/alebo Nakupovanie po dohode. Tieto služby nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo vo vašom regióne.

 

Klikni a vyzdvihni

Prostredníctvom služby Klikni a vyzdvihni si môžete výrobky rezervovať priamo na našej webovej stránke a vyzdvihnúť si ich a zaplatiť za ne v určitom časovom intervale v predajni, ktorá túto službu ponúka.

 

Na účely registrácie výberu služby Klikni a vyzdvihni, potvrdenia prijatia objednávky a informovania o priebehu vybavovania objednávky potrebujeme vaše meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu a mesto alebo obec. Tieto údaje spracúvame pri vytváraní kúpnej zmluvy s vami.

 

Vaše osobné údaje uchovávame jeden mesiac po doručení objednávky Klikni a vyzdvihni. Po uplynutí tejto lehoty budú vaše údaje anonymizované a my ich už nebudeme vedieť priradiť k vám.

 

Službu Klikni a vyzdvihni môžete využiť aj tak, že sa prihlásite do účtu Môj Action. Ak tak urobíte, použijeme kontaktné údaje uvedené v účte Môj Action pre vašu objednávku Klikni a vyzdvihni a na potvrdenie objednávky budete musieť zadať len svoje telefónne číslo a mesto.

 

Ak používate službu Klikni a vyzdvihni a zároveň ste prihlásení do služby Môj Action, svoje objednávky Klikni a vyzdvihni si budete môcť prezerať v časti Nákupy a rezervácie. Viac informácií o účte Môj Action nájdete v časti 1.3.1. (Môj Action)

 

Nakupovanie po dohode

Vďaka službe Nakupovanie po dohode si môžete na našej webovej stránke dohodnúť termín návštevy predajne Action v určitom časovom intervale. 

Na registráciu vášho dohodnutého termínu nákupu, potvrdenie prijatia objednávky a informovanie o prípadných zmenách termínu nákupu potrebujeme vaše meno a e-mailovú adresu. Tieto údaje spracúvame, keď sa pripravujeme na vašu návštevu v našej predajni a pri vypracovaní kúpnej zmluvy. Tieto údaje okrem toho zaznamenávame aj preto, aby sme v našich predajniach mohli bezpečne privítať povolený počet zákazníkov. Máme preto oprávnený záujem zaznamenávať termíny a komunikovať vám akékoľvek dôležité informácie alebo zmeny, aby sme vedeli zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov v predajniach.  

Po vašom odchode z predajne sa vaše osobné údaje uložia na 14 dní a následne sa anonymizujú. Po tomto kroku už údaje nebude možné priradiť k vám. 

 

 

 

1.1.3 Položenie otázky alebo podanie sťažnosti

V prípade akýchkoľvek otázok a sťažností je vám k dispozícii náš tím zákazníckeho servisu. Môžete sa s nimi skontaktovať telefonicky, cez našu webovú stránku alebo prostredníctvom sociálnych sietí a pri pultoch zákazníckeho servisu v našich predajniach. V prípade otázok alebo problémov vás požiadame o meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie informácie potrebné na riešenie vašej otázky alebo sťažnosti. Sme presvedčení, že na tento účel máme oprávnený záujem spracúvať vaše osobné údaje. Vaše otázky chceme zodpovedať a sťažnosti vyriešiť v čo najkratšom čase a v priateľskom duchu, preto vás budeme priebežne informovať o stave vašej otázky alebo sťažnosti. Je to súčasťou našich služieb a zákazníckeho zážitku v Action.

 

Po vyriešení vašej otázky alebo sťažnosti uchovávame vaše údaje maximálne dva roky, pokiaľ si povaha otázky alebo sťažnosti nevyžaduje dlhšie uchovávanie údajov.

 

Poskytnutie týchto osobných údajov nie je povinné. Ak nám však neposkytnete žiadne osobné údaje, je možné, že nebudeme môcť spracovať alebo odpovedať na vašu otázku alebo sťažnosť.

 

Nahrávanie telefonických hovorov

Volania na zákaznícky servis spoločnosti Action môžu byť nahrávané. Pred prijatím hovoru vás o tom budeme informovať a budete mať možnosť ukončiť hovor.

 

Volania nahrávame, aby sme zaručili kvalitu hovoru a zlepšili naše služby poskytované po telefóne s cieľom zaistiť volajúcim ešte lepšiu podporu. Nahrávky používame na tieto účely: koučovanie, školenia, dohľad, monitorovanie kvality rozhovorov a/alebo hodnotenie našich zamestnancov.

 

Zaznamenávajú sa len nevyhnutné údaje, ktoré sa uchovávajú počas obdobia potrebného na tento účel. Zaznamenávané údaje o hovoroch sa nepoužívajú na žiadne iné účely, pokiaľ tak nie sme povinní urobiť z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti.

 

Právnym základom na zaznamenávanie telefonických hovorov medzi zamestnancami oddelenia služieb a zákazníckeho servisu spoločnosti Action a zákazníkmi, ktorí volajú na oddelenie služieb a zákazníckeho servisu, je oprávnený záujem spoločnosti Action o správne vykonávanie vyššie uvedených činností.

 

Záznamy sa uchovávajú maximálne tri mesiace, potom sa automaticky vymažú.

 

 

1.1.4 Monitorovanie kamerovým systémom

Všetky naše predajne sú vybavené kamerami. Máme oprávnený záujem zabezpečiť vašu bezpečnosť, ako aj bezpečnosť našich zamestnancov a výrobkov.

Kamerové záznamy uchovávame v súlade s požiadavkami miestnych právnych predpisov. V závislosti od krajiny to môže byť kratšie alebo dlhšie obdobie, maximálne však 30 dní, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody (napríklad policajné vyšetrovanie) na dlhšie uchovávanie kamerových záznamov.

 

 

1.1.5 Samoobslužné pokladne

Vypracovali sme brožúru o spracúvaní osobných údajov z kamier v samoobslužných pokladniach. Táto brožúra je k dispozícii online aj v tlačenej podobe v našich predajniach, ktoré sú vybavené kamerami v samoobslužných pokladniach. K tomuto spracovaniu dochádza len v niektorých krajinách. Ak sa toto spracovanie uplatňuje v predajniach v krajine, ktorá sa zhoduje s vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré si prezeráte, odkaz na brožúru sa zobrazí tu: brožúra. 

 

 

1.2 Online služby

 

1.2.1 Návšteva webovej stránky Action

Spoločnosť Action používa na svojich webových stránkach súbory cookie a iné techniky na optimalizáciu používateľského zážitku. Súbory cookie sú malé informačné súbory, ktoré sa ukladajú v zariadení, ktoré používate na návštevu našej webovej stránky (napríklad v počítači, mobilnom telefóne alebo tablete). Spoločnosť Action používa rôzne typy súborov cookie. Ak chcete vedieť, ktoré súbory cookie používame, pozrite si naše Vyhlásenie o súboroch cookie.

 

Odstránenie alebo zakázanie súborov cookie

Naše súbory cookie môžete zakázať, ale mali by ste mať na pamäti, že pravdepodobne nebudete môcť plne využívať všetky funkcie našej webovej stránky. Ako zakázať alebo odstrániť súbory cookie sa môžete dozvedieť cez nasledujúce odkazy:

 

·        Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en   

·        Edge: https://support.microsoft.com/en-gb/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

·        Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

·        Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

·        Opera: http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

·        Safari (iOS): https://support.apple.com/en-gb/HT201265

·        Safari (macOS): https://support.apple.com/en-gb/guide/mdm/welcome/web

 

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky ako Facebook, LinkedIn a Instagram. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na našu webovú stránku. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili aj s obsahom vyhlásenia o ochrane osobných údajov všetkých ostatných príslušných webových stránok.

 

 

1.2.2 Internetový obchod Action

V internetovom obchode Action si môžete objednať výrobky a nechať si ich doručiť priamo domov. Pri zadávaní objednávky v našom internetovom obchode spracúvame vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Tieto údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, aby sme vám mohli poslať objednaný tovar a informovať vás o priebehu vašej objednávky.

 

Keď zadáte objednávku v našom internetovom obchode, vaše platobné údaje spracúva aj náš poskytovateľ platobných služieb (Adyen B.V.). Tieto údaje zahŕňajú transakciu, spôsob platby a IP adresu vášho mobilného zariadenia alebo počítača.

Tieto údaje sa použijú na spracovanie platby pred objednávkou na účely uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy.

 

Vaše platobné údaje sa môžu použiť aj na rozpoznanie a odhalenie podvodu. Máme oprávnený záujem spracúvať vaše údaje na tieto účely, aby sme mohli zabrániť podvodom a iným zneužitiam našich služieb.

 

Aby sme si splnili svoju zákonnú povinnosť, údaje o vašej objednávke a platbe uchovávame sedem rokov.

 

 

 

1.3.2 Môj zoznam

Ak ste na internetovej stránke Action videli produkty, ktoré sa vám páčia, môžete si ich pridať do svojho zoznamu obľúbených produktov Môj zoznam. Zoznam si môžete vytlačiť a vziať so sebou do predajne alebo si ho môžete poslať e-mailom. Chceme vám nakupovanie v Action čo najviac spríjemniť a pomôcť vám nájsť produkty, ktoré vám budú vyhovovať. Máme tiež oprávnený záujem spracovať vašu e-mailovú adresu, aby sme vám mohli poslať váš zoznam. Vašu e-mailovú adresu uchovávame jeden týždeň po odoslaní zoznamu vašich obľúbených produktov.

 

 

1.2.4 Aplikácia Action

Pomocou aplikácie Action môžete vyhľadávať produkty, prezerať si výrobky v týždennej akcii, vyhľadať najbližšiu predajňu a mnoho ďalšieho. Aplikáciu Action môžete používať bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili do programu Môj Action alebo nie.

 

Súbory cookie a iné technológie

Aplikácia Action používa súbory cookie a iné technológie na optimalizáciu používateľského zážitku. Patria sem funkčné súbory cookie na zabezpečenie správneho fungovania aplikácie Action a analytické súbory cookie na pochopenie toho, ako používatelia vnímajú a využívajú aplikáciu Action. Pri používaní funkčných alebo analytických súborov cookie nespracúvame osobné údaje.

 

Ďalej môžeme na základe vášho súhlasu do vášho zariadenia nainštalovať aj marketingové súbory cookie na prispôsobenie aplikácie Action a našej komunikácie na základe produktov, ktoré si prezeráte, vyhľadávate alebo skenujete v aplikácii Action. Ak chcete vedieť viac o súboroch cookie, ktoré používame, pozrite si naše Vyhlásenie o súboroch cookie.

 

 

1.2.5 E-mailová komunikácia

 

Newslettre

Ak chcete dostávať všetky najnovšie informácie o našich produktoch, ponukách, tipoch a trendoch, môžete sa prihlásiť na odber našich newslettrov Action.

 

Sme presvedčení, že je dôležité komunikovať so zákazníkmi osobným a relevantným spôsobom. Preto vám chceme na základe vašich údajov a interakcií prispôsobiť náš newsletter. Keď sa prihlásite na odber našich newslettrov, udeľujete nám tým súhlas na používanie vašej e-mailovej adresy na zasielanie personalizovaných newslettrov a iných propagačných e-mailov.

 

Na tento účel môžeme spracúvať nasledujúce údaje:

·       Informácie o výrobkoch, ktoré ste si prezerali online a/alebo v aplikácii Action (ak ste prijali marketingové súbory cookie), o vašich interakciách s newslettrami a prípadne o vašej účasti v propagačných kampaniach s cieľom zabezpečiť, aby naše newslettre lepšie zodpovedali vašim záujmom pomocou segmentácie a analýzy údajov.

·       Ak ste nám poskytli informácie, ako je vaše meno a dátum narodenia, použijeme ich napríklad na to, aby bol newsletter osobnejší a aby sme vám mohli poslať e-mail k narodeninám.

Ak ste členom programu Môj Action (pozri časť 1.3.1) a prihlásili ste sa na odber newslettra, môžeme vaše osobné údaje, údaje o vašom používaní webovej stránky a aplikácie, účasti v programe Môj Action a nákupoch v predajni použiť aj na ďalšie prispôsobenie newslettra vašim preferenciám. V takom prípade budeme newsletter prispôsobovať na základe vášho súhlasu s personalizáciou, ktorý ste nám udelili pri vytváraní svojho účtu, pokiaľ ste svoj súhlas s personalizáciou medzitým neodvolali vo svojom účte Môj Action.

 

V každom newslettri, ktorý od nás dostanete, budete mať možnosť odhlásiť sa z odberu. Keď sa odhlásite z odberu newslettra, môže nám trvať až dva týždne, kým vašu žiadosť o odhlásenie úplne spracujeme.

 

E-maily o transakciách

Okrem newslettrov posielame aj e-maily o transakciách. Ide o nekomerčné e-maily, ktoré vám posielame, aby sme vás informovali o vašich interakciách s nami.

 

Takéto e-maily zahŕňajú potvrdenia objednávok, e-maily na overenie účtu a/alebo obnovenie hesla alebo e-maily obsahujúce dôležité informácie, ako sú zmeny našich obchodných podmienok.

 

Tieto e-maily posielame, pretože považujeme za dôležité poskytovať našim zákazníkom kvalitné služby, a to zahŕňa čo najjasnejšie komunikovanie podstatných informácií. Preto máme oprávnený záujem posielať vám e-maily o transakciách. Aby sme sa vyhli nežiadúcim e-mailom, vždy zvážime účel komunikácie a oznámime vám len podstatné informácie týkajúce sa vašej interakcie s nami.

 

Ďalšie voliteľné e-maily

Spoločnosť Action vás môže v určitých prípadoch (napríklad na základe vašich nákupov) kontaktovať s relevantnými otázkami alebo informáciami o nákupe. Robíme to preto, aby sme zaručili kvalitu našich výrobkov a služieb alebo aby sme vám poskytli informácie, ktoré by ste mohli považovať za relevantné. Ak si neželáte (alebo si už neželáte) dostávať takéto správy, môžete sa z ich odberu kedykoľvek odhlásiť pomocou možnosti uvedenej na konci každého e-mailu. Všetky formy personalizácie vrátane týchto e-mailov môžete vo svojom používateľskom účte vypnúť zrušením výberu možnosti personalizácie vo svojom účte.

 

 

1.2.6 Sociálne médiá

Spoločnosť Action používa sociálne médiá, aby sme vás informovali o našich najnovších produktoch a propagačných kampaniach. Môžete nás sledovať na platformách ako Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok a YouTube. Hoci Action nevyžaduje, aby ste súhlasili s podmienkami používania sociálnych médií, budete musieť vyjadriť svoj súhlas s podmienkami príslušnej platformy sociálnych médií.

 

Spoločnosť Action využíva možnosti reklamy na platformách sociálnych médií. Na základe údajov, ktoré platformy sociálnych médií zhromažďujú s vaším súhlasom, vám ukazujeme reklamy. Takéto údaje môžu zahŕňať skutočnosť, že nás sledujete, máte záujem o naše produkty alebo žijete v určitom regióne. Spoločnosť Action nemá kontrolu nad tým, aké údaje o vás platformy sociálnych médií zhromažďujú. Podmienky (vrátane vyhlásenia o ochrane osobných údajov), za ktorých sa vaše údaje zhromažďujú, sú uvedené na webových stránkach platforiem sociálnych médií.

 

Ak ste pri prihlásení sa na odber našich newslettrov alebo vo svojom účte Môj Action udelili svoj súhlas, e-mailovú adresu, na ktorú dostávate naše newslettre, porovnáme s e-mailovou adresou, ktorú používate na platformách sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok alebo Google. Prebehne to šifrovaným a anonymizovaným spôsobom, čo znamená, že vašu e-mailovú adresu neposkytneme príslušným platformám sociálnych médií. Zhoda nastane len vtedy, ak na týchto platformách sociálnych médií používate rovnakú e-mailovú adresu. Vďaka tomu vám budeme vedieť zobraziť relevantné reklamy alebo zabezpečiť, aby sa vám nezobrazovali reklamy, ktoré vás nezaujímajú. Ak ste svoj súhlas neudelili, neudeje sa to.

 

 

1.2.7 Stierajte a vyhrajte

Keď sa zapojíte do akcie Stierajte a vyhrajte, spracúva sa pri tom identifikačné číslo zákazníka a identifikačné číslo transakcie, aby sa určilo, ktorý zákazník vyhral. Identifikačné číslo zákazníka je jedinečné číslo spojené s osobou a používa sa v systémoch spoločnosti Action. Identifikačné číslo transakcie je jedinečné číslo, ktoré sa používa v akcii Stierajte a vyhrajte na vzájomné odlíšenie nákupov.

 

Spoločnosť Action toto číslo postúpi tretej strane, ktorá následne vyberie víťaza. Action aj tretia strana používajú identifikačné číslo zákazníka pre akciu Stierajte a vyhrajte na tento účel.

 

 

1.3 Môj Action a akcie

 

 

1.3.1 Môj Action 

Účet Môj Action si môžete vytvoriť na našej webovej stránke alebo v aplikácii a môžete sa tiež prihlásiť do programu Môj Action.

 

Bez poskytnutia vašich osobných údajov nie je možné prihlásiť sa do programu Môj Action. Samozrejme, nemáte povinnosť vytvoriť si účet Môj Action ani sa prihlásiť do programu Môj Action. 

 

Účet Môj Action

Ak si vytvoríte účet pre program Môj Action, získate výhody viacerých funkcií. Patrí medzi ne napríklad možnosť:

 

•                  vytvoriť si nákupný zoznam, aby ste mali svoje obľúbené produkty vždy po ruke;

•                  naskenovať výrobky v aplikácii Action a získať o nich ďalšie informácie.

 

Na registráciu a správu vášho účtu Môj Action spracúvame vaše meno, e-mailovú adresu, heslo a dátum narodenia. Okrem toho zhromažďujeme aj technické údaje, ako je dátum registrácie, dátum posledného prihlásenia a geografická poloha prihlásenia (na základe IP adresy). Tieto osobné údaje spracúvame na účely umožnenia používania aplikácie Môj Action a technickej platformy na účely uzavretia a splnenia našej dohody s vami. Budeme tiež spracúvať vašu polohu, ktorú určuje váš telefón (prostredníctvom GPS alebo WPS), ak ste nám na to udelili súhlas na svojom telefóne. Tieto údaje spracúvame na určenie vašej vzdialenosti od najbližšej predajne Action, keď spustíte takéto vyhľadávanie.

 

Údaje o vašej polohe môžeme použiť aj na optimalizáciu reklamy, napríklad na zasielanie cielených newslettrov prispôsobených najbližšej predajni Action.

 

Osobné údaje uložené po registrácii účtu Môj Action sa budú uchovávať, kým bude váš účet aktívny.

 

Ak svoj účet nepoužijete dlhšie ako jeden rok, budeme vás kontaktovať s otázkou, či si chcete účet ponechať. Ak od vás nedostaneme žiadnu odpoveď, váš účet deaktivujeme. Svoj účet si môžete nechať deaktivovať aj tak, že sa skontaktujete s tímom zákazníckeho servisu Action.

 

Digitálna vernostná karta

Po vytvorení účtu dostanete na svoj účet v aplikácii Action digitálnu vernostnú kartu (ak máte 16 a viac rokov). Keď pri nákupe v predajni Action naskenujete svoju digitálnu vernostnú kartu, získate množstvo ďalších výhod. Patria medzi ne napríklad:

•                  V aplikácii Action vám budú k dispozícii vaše pokladničné doklady v digitálnom formáte.

•                  Môžete sa zúčastniť na akciách určených výlučne pre používateľov programu Môj Action. Peňažné stimuly (napríklad stieracie a zľavové karty) však môžu získať len držitelia kariet, ktorí sú starší ako 18 rokov.

•                  Informácie o nových týždenných akciách budete dostávať skôr ako ostatní zákazníci.

 

Keď používate svoju digitálnu vernostnú kartu, spracúvame údaje o vašich nákupoch v predajni. Tieto údaje spracúvame, pretože sú potrebné na to, aby ste mohli používať program Môj Action a aby sme mohli plniť našu zmluvu s vami.

 

Personalizácia
Keď sa zapojíte do programu Môj Action, môžeme vaše údaje použiť aj na prispôsobenie vášho používateľského zážitku, napríklad prispôsobením obsahu webovej stránky a aplikácie vašim záujmom a zasielaním osobných správ alebo krátkych otázok prostredníctvom aplikácie.

Na prispôsobenie používateľského zážitku používame osobné údaje, ako je vaše meno, vek a vaše používanie webovej stránky a aplikácie Action, súbory cookie a iné sledovacie nástroje (pozri tiež naše vyhlásenie o súboroch cookie), ako aj vaše nákupy a online objednávky (napríklad Klikni a vyzdvihni). Na určenie vzdialenosti medzi telefónom a vysielačom môžeme použiť aj vysielače v predajni. Spoločnosť Action to použije na určenie vašej polohy v predajni a na prepojenie vášho správania online s vaším správaním pri nakupovaní v predajni (ak ste napríklad prišli do predajne po online reklame).

Máte tiež možnosť zdieľať s nami svoj zoznam obľúbených výrobkov. Podmienky akciovej ponuky sú uvedené počas trvania akcie v aplikácii alebo na webovej stránke. Tieto informácie môžeme použiť aj na realizáciu propagačných akcií, v ktorých môžete – v závislosti od akcie – vyhrať produkty. Zdieľaním svojho zoznamu obľúbených produktov zároveň sprístupňujete produkty zo svojho zoznamu na vyššie opísané personalizačné analýzy, ktoré nám umožňujú ešte viac personalizovať náš produktový zážitok prispôsobením obsahu webovej stránky, newslettra a aplikácie vašim záujmom.

Tieto údaje môžeme použiť aj na personalizáciu našich newslettrov (pozri 1.2.5 – E-mailová komunikácia).

Keď si vytvoríte účet Môj Action, súhlasíte s používaním svojich údajov na účely personalizácie. Svoj súhlas s personalizáciou môžete kedykoľvek zmeniť na svojom účte Môj Action.

Analýza
Vaše údaje môžeme používať aj v rámci Môj Action na analytické účely na agregovanej úrovni. Robíme to na základe nášho oprávneného záujmu pochopiť, ako naši zákazníci využívajú naše služby, aby sme ich mohli zlepšovať a optimalizovať.

 

1.3.2 Zapojenie sa do propagačnej kampane

Spoločnosť Action pravidelne realizuje propagačné kampane, ako sú propagačné hry, súťaže a kampane so zníženými cenami. Keď sa zapojíte do kampane alebo súťaže, potrebujeme vedieť, kto ste. Aby sme mohli zaregistrovať a/alebo potvrdiť vašu účasť a poslať vám prípadné výhry, potrebujeme o vás niektoré informácie (vaše meno, adresu a e-mailovú adresu).

V závislosti od kampane spracúvame aj informácie súvisiace s vašou účasťou, ako napríklad výsledky alebo odpovede na súťažné otázky, zoznamy obľúbených produktov, nákupy alebo digitálne poukážky. Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu.

 

Poskytnutie vašich osobných údajov na tento účel nie je povinné. Ak však tieto osobné údaje neposkytnete, nebude možné spracovať vašu účasť v kampani.

 

Ak sa zapojíte do kampane, ale nemáte účet Môj Action, uložíme si vaše údaje týkajúce sa vašej účasti, aby sme vám mohli poslať prípadné výhry alebo odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa kampane. Vaše údaje budeme uchovávať po dobu maximálne troch mesiacov po skončení kampane. Ak máte účet Môj Action, vaše údaje týkajúce sa vašej účasti budeme uchovávať dovtedy, kým bude účet aktívny.

 

 

2.        Ako zaobchádzame s údajmi týkajúcimi sa detí?

Naše služby nie sú určené pre deti. Ak ešte nemáte 16 rokov, požiadame vášho/vašich rodiča/ov alebo zákonného/ých zástupcu/ov o súhlas, aby ste mohli používať naše produkty a služby.

 

 

3.     Ochrana vašich osobných údajov

Spoločnosť Action zaobchádza s vašimi osobnými údajmi s maximálnou starostlivosťou a opatrnosťou. Na ochranu vašich osobných údajov pred stratou a nezákonným použitím sme prijali rôzne technické a organizačné opatrenia. Naše systémy a aplikácie sú napríklad zabezpečené podľa platných noriem informačnej bezpečnosti. To platí aj pre všetky tretie strany, ktoré konajú v našom mene.

 

 

4.     Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými subjektmi spoločnosti Action. Spoločnosť Action môže do vykonávania svojich činností zapojiť aj tretie strany. Medzi takéto tretie strany môžu patriť marketingoví špecialisti, ktorí nás podporujú pri kampaniach a propagačných akciách, partneri, ktorí doručujú objednávky zadané online v internetovom obchode Action, a poskytovatelia technických služieb na správu našej databázy zákazníkov a internetového obchodu. Tieto tretie strany smú vaše údaje používať výlučne na poskytovanie príslušných služieb. Zabezpečíme, aby tieto tretie strany zaobchádzali s vašimi údajmi s náležitou starostlivosťou a opatrnosťou a dodržiavali platné zákony a predpisy. Vaše údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami na marketingové účely.

 

Spoločnosť Action však vaše osobné údaje poskytne dozorným orgánom, daňovým úradom a/alebo vyšetrovacím orgánom, ak jej táto povinnosť vyplynie zo zákona.

 

 

5.        Prenos osobných údajov do krajín mimo EHP

Spoločnosť Action využíva tretie strany, napríklad poskytovateľov technických služieb, na ponúkanie našich produktov a služieb. Vaše osobné údaje sa preto môžu spracúvať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Spoločnosť Action vaše osobné údaje prenáša, len ak je zaručená primeraná ochrana vašich osobných údajov, a na tento účel podpíše s takýmito tretími stranami dohody (vrátane dohôd týkajúcich sa štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie pre prenos osobných údajov).

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa opatrení, ktoré sme prijali na zaistenie bezpečnosti vašich údajov pri spracovaní mimo EHP, obráťte sa na náš zákaznícky servis. 

 

 

6.     Vaše práva na ochranu údajov

Vaše súkromie patrí len a len vám. V tejto súvislosti máte tiež niekoľko práv. Náš zákaznícky servis môžete kontaktovať, ak:

 

•                  by ste chceli vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje, alebo nie, a ak áno, chceli by ste získať prístup k vašim údajom (právo na prístup);

•                  chcete, aby sme opravili vaše osobné údaje (právo na opravu);

•                  chce vymazať vaše osobné údaje (právo na vymazanie);

•                  chcete, aby sme vaše osobné údaje preniesli do inej organizácie (právo na prenosnosť údajov);

•                  chcete odvolať svoj súhlas (právo na odvolanie súhlasu);

•                  chcete obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov (právo na obmedzenie spracúvania);

•                  chcete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak spoločnosť Action spracúva tieto údaje na základe oprávneného záujmu (právo namietať).

 

Ak si želáte uplatniť jedno alebo viacero z týchto práv na ochranu osobných údajov, obráťte sa na oddelenie zákazníckeho servisu spoločnosti Action na adrese:

[email protected].

Ústredie
Perenmarkt 15
1681 PG Zwaagdijk-Oost
The Netherlands

 

Aby sme zabránili podvodom, požiadame vás o poskytnutie určitých nám známych informácií, aby sme vedeli skontrolovať, či ste skutočne osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Môžeme vás tiež požiadať, aby ste sa identifikovali. Ak ide o žiadosť o prístup k osobným údajom, ktoré súvisia so súborom cookie, mali by ste predložiť aj kópiu príslušného súboru cookie. Nájdete ju v nastaveniach prehliadača.

 

Právo na podanie sťažnosti

V prípade akýchkoľvek sťažností týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov vám radi pomôžeme. Ak sa nám však nepodarí dosiahnuť dohodu, máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov. 

 

 

7.        Kontaktné údaje

Ústredie
Perenmarkt 15
1681 PG Zwaagdijk-Oost
The Netherlands

[email protected]

 

 

* Niektoré funkcie ešte nemusia byť vo vašej krajine dostupné. Pri pokuse o použitie neaktívnej funkcie vás o tejto skutočnosti budeme informovať. Príslušná časť tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa preto na vás v tomto prípade nevzťahuje.

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 12. októbra 2023 .