150 nových produktov každý týždeň

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

 

Všetky informácie uvedené na stránke Action.com a v newsletteri sú majetkom Action, s výnimkou niekoľkých (hyper) odkazov. Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Action nie je povolené tieto informácie (vrátane štýlu písma, loga, textov, obrázkov a dizajnu) zverejňovať, kopírovať ani uchovávať. Ak tieto informácie používate len na osobné a nie na komerčné účely, nepotrebujete na to povolenie. 

Informácie na našej webovej stránke a v newsletteri 
Informácie na našej webovej stránke a v newsletteroch sú zostavované s veľkou starostlivosťou. Robíme všetko preto, aby sme chybám predišli, no nie vždy sa im dá predísť. Spoločnosť Action nezodpovedá za úplnosť a/alebo presnosť vyššie uvedených informácií a má právo okamžite vykonať akékoľvek zmeny bez toho, aby to musela vopred nahlásiť.  

Odkazy 
Na tejto webovej stránke a v našich newsletteroch sa občas môžu vyskytovať prepojenia na externé webové stránky, ktoré nie sú vlastníctvom spoločnosti Action. Kliknutím na takéto prepojenie, opustíte našu webovú stránku alebo newsletter. Správnosť informácií na externých webových stránkach neoverujeme. Action preto nenesie zodpovednosť a/alebo neručí za tieto webové stránky. 

Bezpečnosť 
Neustále pracujeme na dobrej bezpečnosti našich systémov a tejto webovej stránky. Napriek našej snahe sa však na nej môžu vyskytnúť bezpečnostné medzery. Objavili ste takéto zraniteľné miesto? Nahláste ho na [email protected].