Vyloučení

Vyloučení

odpovědnosti

 

Disclaimer

Všechny informace dostupné na internetových stránkách Action.com a v newsletteru Action jsou majetkem společnosti Action, vyjma některých (hyper) odkazů. Zveřejňování, kopírování či ukládání těchto informací (včetně korporátní identity, log, textů, obrázků a designu) bez výslovného písemného souhlasu společnosti Action je nepřípustné. Používáte-li tyto informace výhradně pro svou osobní potřebu a nikoli pro komerční účely, náš souhlas nepotřebujete.

Informace

Informace jsou na našich internetových stránkách a v newsletteru sestavovány velice pečlivě. Vynakládáme maximální úsilí, abychom se vyhnuli chybám, ale ani při nejlepší snaze toho bohužel nelze vždy docílit. Společnost Action neodpovídá za úplnost a/nebo správnost těchto informací a je oprávněna neprodleně provést jakékoli změny, aniž by o tom musela předem informovat.

Odkazy

Na těchto internetových stránkách i v našem newsletteru můžete nalézt odkazy na externí internetové stránky, jejichž vlastníkem není společnost Action. Poklepáním na daný odkaz naše internetové stránky / newsletter opustíte. Neověřujeme správnost informací na externích internetových stránkách a společnost Action tedy za tyto internetové stránky a jejich obsah neodpovídá.

ZabezpečeníNeustále pracujeme na zabezpečení našeho systému a těchto internetových stránek. I přes naši snahu může dojít k situacím, že se v zabezpečení najdou slabá místa. Odhalili jste takové slabé místo? Ohlaste je prosím na [email protected].