150 nových produktov každý týždeň

LSC Smart ConnectČasto kladené otázky

Často kladené otázky

 • V tomto videu vám ukážeme, ako nainštalovať inteligentné žiarovky LSC Smart Connect:

 • V tomto videu vám ukážeme, ako používať LED pásiky LSC Smart Connect:

 • V tomto videu vám ukážeme, ako nainštalovať vnútornú IP kameru LSC Smart Connect:

   

 • V tomto videu vám ukážeme, ako používať zásuvku LSC Smart Connect Wi-Fi duo:

 • V tomto videu vám ukážeme, ako nainštalovať inteligentnú zásuvku LSC Smart Connect:

 • Áno, aplikácia LSC Smart Connect je bezpečná. Komunikácia prebieha prostredníctvom zabezpečených spojení a údaje sú uložené v dátovom centre v Európe.

Začíname používať LSC Smart Connect

 • Aplikácia LSC Smart Connect je aplikácia, ktorú si môžete stiahnuť do vášho smartfónu alebo tabletu na ovládanie a automatizáciu vašich inteligentných zariadení LSC Smart Connect. Nižšie sú uvedené základné kroky používania aplikácie:
   
  1. Stiahnite si aplikáciu LSC Smart Connect z obchodu App Store alebo Google Play.
  2. Vytvorte si účet a prihláste sa. Ak už máte účet, prihláste sa pomocou existujúcich prihlasovacích údajov.
  3. Pridajte zariadenie. Ťuknutím na symbol „+“ v aplikácii pridajte zariadenie. Podľa pokynov pripojte zariadenie k aplikácii a k sieti Wi-Fi.
  4. Ovládajte vaše zariadenia. Po pridaní zariadení ich môžete ovládať prostredníctvom aplikácie. Zariadenia môžete zapínať a vypínať, nastavovať časovače a podobne.
 • K dispozícii sú 3 spôsoby pripojenia nových inteligentných produktov k bezplatnej aplikácii LSC Smart Connect.
  - Párovanie cez Bluetooth: toto je najjednoduchší spôsob pripojenia produktov LSC Smart Connect k aplikácii LSC Smart Connect.
  Krok 1: Zapnite funkciu Bluetooth na vašom smartfóne/tablete.
  Krok 2: Otvorte aplikáciu LSC Smart Connect a vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať. Produkt sa okamžite zobrazí v aplikácii a môžete ho pridať.
  Krok 3: Kliknite na zariadenie a počkajte, kým sa pripojí. Tento krok funguje aj pri viacerých produktoch naraz. Žiaľ, zatiaľ to nie je možné so všetkými produktmi. Zo spárovania cez Bluetooth sú vylúčené: kamery, senzory, sirény a detektory dymu.
  - Ďalšie spôsoby párovania sú nasledovné: režim EZ (predvolený) a režim AP (režim AP použite, ak nemôžete pripojiť zariadenie alebo lampu pomocou režimu EZ (2,4 GHZ Wi-Fi).
 • Ideálne, keď sa skoro stmieva, žiarovky, ktoré idú s časom! V aplikácii LSC Smart Connect musíte povoliť všetky povolenia. Okrem toho musíte skontrolovať, či je správne nastavené časové pásmo. Potom môžete postupovať podľa nasledujúcich krokov: Otvorte aplikáciu LSC Smart Connect > prejdite na inteligentnú položku > stlačte znak plus vpravo hore > vyberte možnosť "Pri zmene poveternostných podmienok" > vyberte možnosť „Východ/západ slnka“. > Kliknite na časť Aktuálne mesto a nastavte vaše bydlisko/ulicu a kliknite na tlačidlo OK. > Kliknite na časť Východ slnka a stlačte tlačidlo „Potvrdiť“. > Kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom hornom rohu.

 • V aplikácii LSC Smart Connect kliknite na žiarovku, ktorú chcete nastaviť. Tu je vpravo dole text „Časovač“, kliknite naň a nastavte časovač, kedy sa má žiarovka zapnúť a/alebo vypnúť. Môžete to urobiť aj pomocou režimov scén.

 • Inteligentná žiarovka:
  Ak chcete resetovať inteligentné žiarovky, pripojte ich k štandardnému svietidlu. Z polohy ON vypnite žiarovku na približne 5 sekúnd a potom ON, OFF, ON, OFF, ON. Ak teraz žiarovka bliká, režim párovania je aktívny.

  Iné inteligentné zariadenia:
  Ak chcete resetovať iné inteligentné zariadenie LSC, napríklad kameru, stlačte tlačidlo resetovania alebo dierku na približne 5 sekúnd, kým na zariadení nezačne blikať kontrolka alebo zariadenie nevydá zvuk. POZNÁMKA: Zvonček alebo kameru je možné opätovne spárovať len vtedy, ak boli najprv odstránené z aplikácie Smart na účely ochrany proti krádeži.

 • Ak sa žiarovky alebo zariadenie po resetovaní stále nepripájajú, je dôležité dôkladne skontrolovať, či používate pripojenie 2,4 GHz a či sú nastavenia smerovača správne. Ak je to tak, problém môže byť vo vašom smerovači. Potom je najlepšie vybrať iný prístupový bod Wi-Fi alebo kvalitný systém Wi-Fi Mesh.

 • Číslo účtu je e-mailová adresa, ktorú ste použili pri vytváraní účtu. Ak ste ho zabudli alebo stratili, môžete si jednoducho vytvoriť nové heslo pomocou funkcie „Zabudnuté heslo“.

 • V aplikácii môžete do rodiny pridať až 200 zariadení a vytvoriť až 20 rodín. To znamená, že v aplikácii môžete pridať celkovo 4 000 zariadení. To, koľko produktov môžete do aplikácie pridať, však závisí od vášho smerovača. Vo všeobecnosti platí, že priemerný smerovač môže podporovať približne 16 až 20 zariadení (vrátane mobilných telefónov, prenosných počítačov, tabletov atď.).

 • Vaše „číslo účtu“ je e-mailová adresa, pod ktorou bolo v tom čase vytvorené vaše konto LSC Smart Connect.

 • Ak váš produkt LSC Smart Connect indikuje, že je v aplikácii offline, môže to mať niekoľko príčin. Vysvetlíme vám najčastejšie situácie a čo robiť v každej z nich.

   

  - Router nie je pripojený: Vždy najprv skontrolujte, či router nie je vypnutý a či ste stále pripojení k sieti. Po zapnutí smerovača môže trvať niekoľko minút, kým sa vaše inteligentné produkty (opäť) pripoja k sieti. V priemere trvá približne 2 minúty, kým sú vaše produkty v aplikácii opäť online.

  - Váš smerovač alebo údaje sa zmenili: Ak ste nedávno nainštalovali nový smerovač, budete musieť, žiaľ, znovu pripojiť aj vaše produkty. Ak to chcete urobiť, odstráňte príslušný offline inteligentný produkt v aplikácii a znovu ho spárujte. Takisto to urobte, ak ste zmenili názov alebo heslo Wi-Fi.

  - Firmvér: Skontrolujte, či bol v zariadení práve aktualizovaný firmware. Keď zariadenie aktualizuje firmvér, odpojí sa od siete a po dokončení aktualizácie sa automaticky pripojí k sieti. Ak je sieť nestabilná, zariadenie sa po aktualizácii firmvéru nemusí pripojiť. Zariadenie je potom potrebné odpojiť a znovu pripojiť.

  - Slabý signál Wi-Fi: Signál Wi-Fi v mieste zariadenia môže byť príliš slabý. Môže to byť spôsobené viacerými (betónovými) stenami medzi smerovačom a inteligentným produktom, tým, že zariadenie je uzavreté v kovovom kryte alebo sa v blízkosti nachádza (príliš veľa) kovových predmetov. Ak chcete tento problém vyriešiť, odstráňte prekážky alebo nainštalujte iný prístupový bod Wi-Fi.

   

Wi-Fi

 • Niektoré smerovače poskytujú dve rôzne siete Wi-Fi, jednu na frekvencii 2,4 GHz a druhú na frekvencii 5 GHz. Je dôležité poznamenať, že zariadenia LSC Smart Connect sa pripájajú len k sieťam Wi-Fi 2,4 GHz. Ak chcete správne nastaviť inteligentné zariadenia LSC Smart Connect, musíte sa uistiť, že vaše mobilné zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi 2,4 GHz. Ďalšie informácie týkajúce sa špecifikácií siete nájdete v príručke k routeru.

 • Ak boli názov a heslo smerovača zmenené, zariadenie je potrebné resetovať a znovu pridať. Preto by sa zariadenia mali najprv odstrániť z aplikácie LSC Smart Connect a pred opätovným pripojením resetovať.

 • Pri pridávaní inteligentných zariadení do siete Wi-Fi je potrebné zadať názov Wi-Fi (SSID) a heslo Wi-Fi definované na smerovači Wi-Fi. Názov a heslo nie sú určené aplikáciou LSC Smart.
  Upozornenie: Názvy Wi-Fi s cudzou interpunkciou môžu spôsobiť problémy.
  Sieť Wi-Fi 2,4 GHz musí byť v smerovači Wi-Fi nastavená na WPA-PSK/WPA2-PSK. Heslo Wi-Fi by malo mať maximálne 63 znakov.
 • 1. Režim EZ: V režime EZ sa inteligentné zariadenie pripojí prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct alebo Bluetooth k aplikácii LSC Smart Connect a zachytí nastavenia Wi-Fi na inteligentnom zariadení.
  2. Režim AP: V režime AP samotné inteligentné zariadenie funguje ako dočasný prístupový bod. To znamená, že inteligentné zariadenie vytvorí dočasnú sieť Wi-Fi, ku ktorej sa aplikácia LSC Smart Connect môže pripojiť a zachytiť nastavenia Wi-Fi na inteligentnom zariadení. To znamená, že inteligentné zariadenie vytvorí dočasnú sieť Wi-Fi, ku ktorej sa aplikácia LSC Smart Connect môže pripojiť a zachytiť nastavenia Wi-Fi na inteligentnom zariadení.
 • Ak nie je k dispozícii pevné internetové pripojenie, možno použiť napríklad mobilný Wi-Fi router 4G/5G.
  Na správne používanie inteligentných zariadení by mal mať mobilný Wi-Fi router dobré internetové pripojenie, ktoré je neustále zapnuté.
  Samozrejme, namiesto mobilného Wi-Fi smerovača môžete použiť aj (starý) smartfón. Opäť je dôležité, aby bol v dosahu inteligentných zariadení, bol stále zapnutý a mal neustále internetové pripojenie.
 • V prípade zariadení Wi-Fi môžete v štandardnom režime konfigurácie siete nastaviť sieťové pripojenia pre viacero zariadení naraz, ale v režime AP len pre jedno zariadenie naraz.

 • V tomto videu ukážeme, ako pripojiť LSC Smart Connect k režimu AP:

Skupiny

 • Vytvorením skupiny v aplikácii môžete súčasne spustiť viacero zariadení. Ideálne pre skupinu žiaroviek v obývačke alebo niekoľko bodových svetiel v kúpeľni.
  Prejdite do časti Moja rodina (vľavo dole) > vyberte prvú žiarovku, ktorá má byť v skupine > prejdite do ponuky (vpravo hore) > vytvorte skupinu > označte zariadenia, ktoré majú byť v skupine > potvrďte. Teraz môžete dať skupine názov, aby bola ľahko rozpoznateľná. Poznámka: do tej istej skupiny nemôžete zaradiť žiarovky spolu s elektrickými zástrčkami/zásuvkami.
 • V tomto videu vám ukážeme, ako vytvoriť skupinu pre lampy:

 • Žiaľ, v súčasnosti nie je možné zoskupovať žiarovky a zástrčky. Môžete však pripojiť niekoľko rôznych žiaroviek (so zástrčkami) a napájacích zástrčiek k jednej zásuvke, takto budú svietidlá fungovať stále jedným spôsobom.

Funkcie

 • Určite je možné, aby zariadenia LSC Smart Connect ovládalo viacero osôb v domácnosti. V ideálnom prípade môže inteligentné predmety ovládať nielen jedna osoba v domácnosti, ale všetci. Je dôležité, aby si každý člen rodiny, ktorý chce ovládať svietidlá a zariadenia, stiahol našu aplikáciu LSC Smart Connect. V aplikácii si potom vytvorte rodinu podľa nasledovných krokov: Profil > Správa domácnosti > Pridať rodinu. Potom môžete prostredníctvom aplikácie pozvať členov a ostatní dostanú kód. Na inom zariadení potom zadajte kód podľa nasledujúcich krokov: Profil > Správa domácnosti > Pridať sa k rodine. Zadajte prijatý kód a hotovo. Teraz môžu všetci začať používať aplikáciu LSC Smart Connect pre optimálny komfort podľa individuálnych preferencií.

 • Vložením karty SD do kamery môžete ukladať snímky z kamery a neskôr si ich prezerať. Ideálne, ak ste stratili balík alebo chcete vedieť, kto bol pri vašich dverách, keď ste neboli doma. Ak nemôžete otvoriť snímky z karty SD v počítači, možno nebola vopred naformátovaná. Ak chcete kartu SD naformátovať, vložte ju do počítača a potom sa zobrazí okno s možnosťami. Tu si môžete vybrať jej formátovanie. Po naformátovaní karty SD snímky môžete exportovať prostredníctvom aplikácie a uložiť do galérie telefónu. Potom si ich môžete ponechať v telefóne alebo ich preniesť do prenosného disku. Ak je karta SD v kamere alebo zvončeku a karta SD sa nezobrazí v aplikácii LSC smart Connect, karta SD nie je kompatibilná so zariadením LSC smart Connect alebo je karta SD chybná.

 • Prostredníctvom aplikácie ich môžete kedykoľvek sledovať. Hneď ako kamera zaznamená pohyb, vytvorí sa záber, ktorý sa uloží do aplikácie. Nájdete ho v časti: Profil > Správy
  Zábery môžete určite uložiť. Automatické nahrávanie je možné vykonať, ak je v kamere alebo zvončeku nainštalovaním karty SD. Na ukladanie záberov si môžete zakúpiť externú SD kartu. Podporované sú karty SD s kapacitou až 128 GB.
 • Áno! Ak máte pripojenie na internet, môžete kedykoľvek ovládať vaše inteligentné zariadenia. Ideálne na víkendy mimo domova, dovolenky alebo nočné prechádzky.

 • Okrem aplikácie môžete inteligentné produkty LSC ovládať aj pokročilejším spôsobom, a to hlasovými príkazmi (ak je to uvedené na obale produktu). Toto je možné len vtedy, ak je v aplikácii Google, Alexa alebo Siri povolená integrácia so službami Google, Alexa atď.

 • Neprijímanie oznámení push z aplikácie LSC Smart Connect na vašom smartfóne môže byť spôsobené nasledujúcimi príčinami:
  - Zvukový zvonček má nedostatočný alebo nestabilný signál Wi-Fi, čo bráni odoslaniu správy do cloudu.
  - Push oznámenia nie sú v aplikácii LSC Smart Connect správne nastavené
  - Mohol byť nastavený časový rámec, v ktorom sa môžu/nemôžu odosielať oznámenia push
  - Push oznámenia nie sú v smartfóne správne nastavené
  - V smartfóne bol nastavený čas „nerušiť“
   
  Tu je stručný návod na nastavenie push oznámení z aplikácie LSC Smart:
  1. V pravom dolnom rohu hlavnej obrazovky vyberte položku „Profil“.
  2. Potom vyberte ikonu v pravom hornom rohu obrazovky „Profil“.
  3. Prejdite na možnosť „Push notification“ (Push oznámenia)".
   
  Oznámenia
  Tu umožnite aplikácii LSC Smart prístup k „Oznámeniam“. Tento prístup umožní aplikácii LSC Smart odosielať push oznámenia do vášho telefónu.
   
  Zapnutie oznámení
  Zapnutím tohto prepínača povolíte zasielanie push oznámení z aplikácie LSC Smart.
 • Bohužiaľ, v súčasnosti nie je k dispozícii aplikácia pre hodinky Apple Watch pre službu LSC Smart Connect. Aplikáciu LSC Smart Connect môžete ovládať len zo smartfónu alebo tabletu.

 • V súčasnosti ešte nie je možné, aby snímač PIR (429218 a 429219) spolupracoval so službou Google Home alebo Alexa.

 • Ak chcete nastaviť hlasové príkazy Siri pre vaše produkty LSC Smart Connect, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
   
  Uistite sa, že aplikácia LSC Smart Connect je nainštalovaná na vašom iPhone a spárovaná s LSC Smart Hub a produktmi, ktoré chcete ovládať pomocou Siri.
   
  2. Prejdite do aplikácie „Nastavenia“ na iPhone a ťuknite na ikonku „Siri a vyhľadávanie“.
   
  3. Klepnite na „Moje návrhy Siri“.
   
  4. Prejdite nadol a klepnite na aplikáciu LSC Smart Connect.
   
  5. Uistite sa, že je zapnutá možnosť "Zobraziť návrhy Siri pre túto aplikáciu".
   
  6. Vráťte sa na plochu „Siri a vyhľadávanie“ a ťuknite na položku „Skratky“.
   
  7. Klepnutím na ikonu „+“ v pravom hornom rohu obrazovky vytvorte nového zástupcu.
   
  8. Klepnite na „Pridať akciu“ a vyhľadajte aplikáciu LSC Smart Connect.
   
  9. Vyberte akciu, ktorú chcete pridať do skratky, napríklad „Zapnúť svetlá v obývačke“.
   
  10. Klepnite na „Pridať do Siri“ a vyslovte hlasový príkaz, ktorý chcete použiť na vykonanie akcie, napríklad „Zapnúť svetlá v obývačke“.
   
  11. Klepnutím na „Hotovo“ uložte skratku.
   
  Poznámka: Upozorňujeme, že nie všetky akcie v aplikácii LSC Smart Connect sú k dispozícii na nastavenie hlasových príkazov Siri a presné kroky a možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia a verzie systému iOS a aplikácie LSC Smart Connect, ktorú používate.
 • Môže to byť spôsobené tým, že Alexa nerozpozná príkaz a nedokáže určiť, čo používateľ chce. Odporúčame zmeniť názov zariadenia v aplikácii na taký, ktorý Alexa ľahšie rozpozná, napríklad „Svetlo v spálni“. Teraz nechajte zariadenie opäť rozpoznať a ovládajte ho pomocou nového názvu.

 • Ak sa zobrazí táto správa, stav zariadenia, ktorý je aktuálne zaznamenaný na serveri, je offline. Odporúčame prepnúť telefón na 4G a otvoriť aplikáciu zariadenia (nie aplikáciu Alexa), aby ste skontrolovali stav zariadenia. Ak tu zistíte, že zariadenie je skutočne offline, môžete sa pokúsiť problém vyriešiť nasledovne: 1. Vyberte zariadenie, ktoré je offline. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k elektrickej sieti. 2. Skontrolujte, či zariadenie alebo sieť nemôžu byť odpojené. V takom prípade môže trvať určitý čas, kým sa zariadenie opäť pripojí k sieti. Po 2 minútach opäť skontrolujte, či sú už online. 3. Skontrolujte, či je sieť stabilná. (Ak to chcete skontrolovať, položte telefón alebo iPad vedľa zariadenia a uistite sa, že sú v rovnakom sieťovom prostredí. Teraz skúste otvoriť webovú stránku, aby ste zistili, či je možné sieť používať). 4. Skontrolujte, či sieť Wi-Fi vo vašej domácnosti funguje normálne, prípadne či nebol zmenený názov a heslo Wi-Fi. Ak je to druhý prípad, odstráňte zariadenie a pridajte ho znova. Môžete používať iba 2,4G Wi-Fi. 5. Ak sieť funguje normálne, ale zariadenie stále zostáva offline, skontrolujte, či nie je príliš veľa pripojení Wi-Fi. Skúste reštartovať smerovač, počkajte 3 minúty a skontrolujte stav zariadenia; 6. Skontrolujte, či je nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru. Aplikácia skontroluje nasledovné: Ja - Nastavenia - O aplikácii - Skontrolovať aktualizácie; 7. Ak je po kontrole všetko v poriadku, odporúča sa zariadenie odstrániť a znova pridať. (Spôsob odstránenia zariadenia: otvorte aplikáciu a prejdite na stránku nastavení, kliknite na „...“ v pravom hornom rohu, v dolnej časti stránky kliknite na „Odstrániť zariadenie“)

 • Služba Google Home umožňuje ovládať všetky inteligentné zariadenia hlasom prostredníctvom asistenta Google. Spoznáte to podľa loga Google Assistant na krabici.

 • Na obrazovke HOME vyberte produkt, ktorý chcete zaradiť do skupiny. Otvorí sa ponuka produktov.
  Kliknite na ponuku v pravom hornom rohu.
  Vyberte možnosť „Vytvoriť skupinu“.
  Kliknutím na zelený znak „+“ pridajte produkty, ktoré chcete zahrnúť do skupiny.
  V pravom hornom rohu vyberte možnosť „Potvrdiť“.
  Vyberte názov skupiny a kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“.
  Novú skupinu teraz nájdete v hornej časti „HOME“

LSC Smart Connectotázky k produktu

Diaľkové ovládanie (Smart Remote)

 • Nie, všetky žiarovky pripojené k inteligentnému diaľkovému ovládaču sa ovládajú súčasne. V aplikácii ich však možno ovládať oddelene od seba. Ak by ste prevádzkovali niekoľko skupín v závislosti od seba, odporúčame zakúpiť ďalší diaľkový ovládač Smart Remote.

 • Určite áno. Žiarovky však musia byť na začiatku pripojené k aplikácii, inak nebudú mať signál Wi-Fi, a teda sa nebudú môcť pripojiť k diaľkovému ovládaniu. Po pripojení žiaroviek k aplikácii je možné k nim pripojiť diaľkový ovládač a aplikácia už v podstate nie je potrebná. Musíte ju však ponechať v smartfóne.

 • Krok 1: Vložte dodané batérie do diaľkového ovládača. Krok 2: Zapnite žiarovku. Krok 3: Držte diaľkový ovládač v blízkosti žiarovky. Krok 4: Vypnite a zapnite inteligentnú žiarovku rýchlo raz pomocou vypínača (t. j. nie prostredníctvom aplikácie). Krok 5: Stlačte a podržte tlačidlo „On“ na diaľkovom ovládači (približne 10 sekúnd), kým nezačne blikať modré svetlo. Krok 6: Ak bliká kontrolka na diaľkovom ovládači, hneď potom začne blikať aj inteligentná žiarovka. Teraz môžete tlačidlo uvoľniť. A voilà. Žiarovka bola pridaná k diaľkovému ovládaniu.

 • Nástenný vypínač LSC Smart Connect možno spárovať s inteligentnými žiarovkami alebo inteligentnými zástrčkami.
   
  Žiarovky tak možno kombinovať so žiarovkami, zástrčky so zástrčkami atď. Nie je možné spárovať zástrčku a žiarovku s tým istým diaľkovým ovládačom. V takom prípade sa odporúča zakúpiť druhý diaľkový ovládač.
   
  Uistite sa, že sú žiarovky zapnuté a prijímajú dobrý signál Wi-Fi. To je jediný spôsob, ako pripojiť žiarovky k diaľkovému ovládaniu. Samotný diaľkový ovládač nie je v aplikácii viditeľný.
   
  Spárovanie: V prípade, že je diaľkový ovládač v prevádzke, je potrebné ho spárovať:
   
  Skontrolujte, či je inteligentné zariadenie pripojené k aplikácii LSC Smart Connect.
  Vypnite a znovu zapnite napájanie inteligentného zariadenia (prerušením napájania).
  Do 30 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo resetovania inteligentného nástenného vypínača na 5 sekúnd, kým indikátor nezačne blikať.
  Počkajte, kým inteligentné zariadenie začne blikať alebo sa vypne/zapne.
  Ak chcete spárovať ďalšie inteligentné zariadenia, zopakujte kroky 1 až 4
  Odpojte: Stlačte a podržte tlačidlo „ON“ na inteligentnom nástennom vypínači 5 sekúnd, kým nezačne blikať indikátor. Inteligentný nástenný vypínač sa potom odpojí.
 • Aby ste nemuseli neustále siahať po telefóne, vyvinuli sme inteligentný diaľkový ovládač. Ten je možné prepojiť so žiarovkami prostredníctvom aplikácie. Uistite sa, že sú žiarovky zapnuté a prijímajú dobrý signál Wi-Fi. Len tak sa dajú žiarovky pripojiť k diaľkovému ovládaniu. Samotný diaľkový ovládač nie je v aplikácii viditeľný.
   
  Tu je malý plán, ako to funguje:
  1. Uistite sa, že je žiarovka pripojená k aplikácii LSC Smart Connect.
  2. Žiarovku raz vypnite pomocou vypínača.
  3. Počkajte 5 sekúnd a potom vypínačom žiarovku opäť zapnite.
  4. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo „ON“ na 5-7 sekúnd, kým nezačne blikať.
  Teraz žiarovka raz zabliká a pripojenie je úspešné.
 • Tým istým diaľkovým ovládačom je možné ovládať rôzne skupiny produktov. Pomocou inteligentného diaľkového ovládania možno ovládať inteligentné žiarovky aj inteligentné zástrčky. Upozorňujeme, že funkcia stmievania inteligentného diaľkového ovládania nefunguje s inteligentnými zástrčkami.

 • Inteligentný diaľkový ovládač je ideálny v situáciách, keď nechcete zakaždým siahať po telefóne, aby ste mohli ovládať naše produkty LSC Smart Connect. Pomocou inteligentného diaľkového ovládača možno ovládať inteligentné žiarovky aj inteligentné zástrčky. Upozorňujeme, že funkcia stmievania inteligentného diaľkového ovládača nefunguje s inteligentnými zástrčkami.

Senzor pohybu LSC Smart Connect

 • Táto možnosť je ideálna, keď prídete domov za tmy a potrebujete hľadať kľúče. Na základe pohybu sa do žiarovky vyšle signál a žiarovka sa zapne. Inteligentný snímač pohybu a snímač dverí sa jednoducho prepojí s vašimi osvetlením prostredníctvom aplikácie. Ako? Prostredníctvom automatiky je možné vykonať nasledujúci postupný proces: Smart aplikácia > Automatizácia > Plus v pravom hornom rohu > Spustiť ťuknutím na spustenie > Spustiť zariadenie > Vybrať požadovanú žiarovku > Zapnúť > Potvrdiť. Ďalej je potrebné nastaviť oneskorenie. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov: Smart aplikácia > Automatizácia > Plus v pravom hornom rohu > Spustiť ťuknutím na spustenie > Oneskorenie > Nastaviť požadované oneskorenie > Potvrdiť. Nakoniec môžete žiarovku opäť vypnúť tak, že budete postupovať podľa plánu prvého kroku, ale namiesto „zapnúť“ vyberiete „vypnúť“.

Kamera LSC Smart Connect

 • V tomto videu vám ukážeme, ako nainštalovať vnútornú IP kameru LSC Smart Connect:

 • V tomto videu vám ukážeme, ako používať vonkajšiu kameru LSC Smart Connect:

 • Ak chcete resetovať vnútornú/vonkajšiu kameru LSC Smart Connect, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
   
  1. Vyhľadajte tlačidlo resetovania na zadnej strane kamery.
   
  2. Stlačte a podržte tlačidlo resetovania, kým nezačne blikať kontrolka na kamere.
   
  3. Počkajte, kým kontrolka neprestane blikať a úplne zhasne.
   
  4. Uvoľnite tlačidlo resetovania.
   
  5. Vnútorná/vonkajšia kamera LSC Smart Connect je teraz resetovaná a obnovia sa výrobné nastavenia.
   
  Poznámka: Ak chcete v aplikácii znovu spárovať kameru alebo zvonček, musí sa najprv vymazať stará registrácia v aplikácii.
 • Vytvorte rodinu v aplikácii podľa nasledujúcich krokov: Profil > Správa domácnosti > Pridať rodiny. Potom môžete pozvať členov prostredníctvom aplikácie a ostatní dostanú kód. Na ďalšom zariadení vyplňte kód podľa nasledujúceho plánu krokov: Profil > Správa domácnosti > Pridať sa k rodine. Mali by zadať prijatý kód. Teraz môžu všetci začať používať aplikáciu LSC pre optimálny komfort podľa preferencií každého.

 • Nie, nahrávanie sa vykonáva pomocou karty SD (nie je súčasťou balenia) v slučke. Keď sa karta zaplní, najstaršie nahrávky sa vymažú.

 • Životnosť batérie je v závislosti od používania 1 až 3 mesiace. Túto výdrž ovplyvňuje počet detekcií pohybu, teplotné výkyvy (chladné/horúce počasie) a kvalita signálu WIFI.

 • V tomto videu vám ukážeme, ako pripojiť LSC Smart Connect kameru:

LSC Smart Connect zvonček

 • V tomto videu vám ukážeme, ako nainštalovať videozvonček LSC Smart Connect:

 • Umiestnenie tlačidla resetovania na zvončeku LSC sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu. Vo všeobecnosti sa tlačidlo resetovania zvyčajne nachádza na zadnej alebo spodnej strane zvončeka. Ak chcete nájsť tlačidlo resetovania, možno budete musieť odstrániť zvonček zo steny alebo z montážnej dosky. Po odstránení zvončeka zo steny hľadajte malé tlačidlo alebo otvor na zadnej alebo spodnej strane zariadenia. Ak sa tam tlačidlo nachádza, stlačením ho vykonajte resetovanie. Ak sa tam nachádza otvor, potom môžete resetovacie tlačidlo stlačiť špendlíkom alebo kancelárskou sponkou. Poznámka: Ak chcete v aplikácii znovu spárovať kameru alebo zvonček, musíte najprv odstrániť starú registráciu v aplikácii.

 • Ak chcete nainštalovať inteligentný videozvonček LSC, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
   
  1. Stiahnite si aplikáciu LSC Smart z obchodu App Store alebo Google Play a nainštalujte ju do vášho smartfónu alebo tabletu.
   
  2. Vypnite napájanie v zóne zvončeka vo vašej domácnosti. Môžete to urobiť vypnutím ističa alebo odstránením poistky, ktorá napája zásuvku.
   
  3. Odstráňte existujúci zvonček a pripojte káble k inteligentnému videozvončeku LSC. Zvonček si vyžaduje napájanie 12 V a minimálne 1 A.
   
  4. Pripevnite zvonček LSC Smart Video Doorbell na stenu pomocou dodaných skrutiek a kotiev.
   
  5. Zapnite napájanie a počkajte, kým sa zvonček spustí. Môže to trvať až dve minúty.
   
  6. Otvorte aplikáciu LSC Smart v smartfóne alebo tablete a prihláste sa do vášho účtu.
   
  7. Ťuknite na ikonu „Plus“ v pravom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie.
   
  8. Vyberte položku „Video Doorbell (videozvonček)“ a postupujte podľa pokynov na spárovanie videovrátnika LSC Smart s aplikáciou LSC Smart.
   
  9. Teraz môžete video zvonček ovládať prostredníctvom aplikácie.
  Dôležité: Uistite sa, že signál Wi-Fi je na mieste, kde je nainštalovaný videovrátnik LSC Smart, dostatočne silný, aby sa zabezpečilo dobré pripojenie. 12 V, minimálne 1,5 A
 • Životnosť batérie je veľmi závislá od viacerých faktorov vrátane:
   
  - kvality a stability signálu Wi-Fi
  - používania a počtu detekcií, záznamov vykonaných kamerou.
  - aj zmeny teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie.
 • Pomalé pripojenie je vo väčšine prípadov spôsobené nedostatočným alebo nestabilným signálom Wi-Fi. Je dôležité, aby bol inteligentný videozvonček LSC v dosahu smerovača Wi-Fi. Ak by bola vzdialenosť medzi Wi-Fi routerom a videovrátnikom príliš veľká, zákazník by mohol rozšíriť dosah Wi-Fi pomocou ďalšieho prístupového bodu Wi-Fi.

 • Ak chcete resetovať videozvonček LSC Smart Connect, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
   
  1. Stlačte a podržte tlačidlo resetovania na zadnej strane videovrátnika aspoň 5 sekúnd.
   
  2. Kontrolka LED na videovrátniku začne blikať a potom prestane. Uvoľnite tlačidlo resetovania.
   
  3. Videovrátnik LSC Smart Connect je teraz resetovaný na výrobné nastavenia.
   
  Poznámka: Resetovaním videovrátnika sa vymažú všetky údaje používateľa a všetky nastavenia. Pred opätovným používaním budete musieť zvonček znovu nakonfigurovať a pridať do aplikácie LSC Smart. Pri resetovaní videovrátnika si prečítajte návod na obsluhu alebo postupujte podľa pokynov v aplikácii. Upozornenie: Ak chcete kameru alebo zvonček v aplikácii znovu spárovať, je potrebné najprv odstrániť starú registráciu v aplikácii.
 • Nefunguje párovanie zvončeka? Potom skontrolujte všetky body uvedené nižšie:
  Musí byť k dispozícii 2,4 GHz Wi-Fi
  Smartfón s aplikáciou LSC Smart Connect musí byť pripojený k príslušnej 2,4GHz sieti Wi-Fi
  Zvonček musí byť v dosahu 2,4GHz siete Wi-Fi a musí byť schopný prijímať dobrý a stabilný signál Wi-Fi
  Zvonček nie je správne resetovaný, stlačte a podržte tlačidlo resetovania aspoň 5 sekúnd.
  V procese párovania musia byť zadané správne poverenia Wi-Fi.
  Zvonček bol predtým spárovaný s iným smartfónom alebo iným účtom aplikácie LSC a toto spárovanie je stále aktívne. V tomto prípade sa opätovné spárovanie zvončeka tiež nepodarí, ide o ochranu proti krádeži. V takom prípade je potrebné najskôr odstrániť zvonček zo „starého“ smartfónu a/alebo starého konta aplikácie LSC.
  Pri QR kóde je tiež dôležité, aby bol objektív kamery čistý, QR kód bol na smartfóne dobre viditeľný, bola zachovaná správna vzdialenosť medzi objektívom kamery a smartfónom.

Žiarovky LSC Smart Connect

 • Problém môže byť v tom, že zdroje svetla sú mimo dosahu vášho smerovača. V dôsledku toho sa svetlá nemôžu dostatočne dobre pripojiť k sieti Wi-Fi. V takom prípade odporúčame použiť ďalší prístupový bod Wi-Fi alebo kvalitný sieťový systém Wi-Fi.

 • Ak sa žiarovky alebo zariadenia po resetovaní nepripoja, je dôležité dôkladne skontrolovať, či používate pripojenie 2,4 GHz. Ak áno, problém môže spočívať v smerovači. Najprv skontrolujte, koľko zariadení je pripojených k smerovaču. Je ich viac ako 20? Potom je problém pravdepodobne v tom, že smerovač prenáša príliš veľa zariadení. V takom prípade odporúčame použiť ďalší prístupový bod Wi-Fi alebo kvalitný sieťový systém Wi-Fi.

 • V tomto videu vám ukážeme, ako nainštalovať inteligentné žiarovky LSC Smart Connect:

 • Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia žiarovky LSC Smart Connect, pripojte žiarovku k štandardnému svietidlu. Z polohy ON vypnite žiarovku na približne 5 sekúnd a potom ON, OFF, ON, OFF, ON. Ak teraz začne žiarovka blikať, režim párovania je aktívny.

 • Áno, prostredníctvom aplikácie je možné ovládať žiarovky LSC Smart Connect zo zahraničia. Platí to pre všetky zariadenia LSC Smart Connect pripojené k aplikácii.

 • V tomto videu vám ukážeme, ako pripojiť LSC RGB Moodlight:

LSC Smart Connect vonkajšie osvetlenie

 • Táto vonkajšie osvetlenie funguje na sieťové napájanie (230V/240V), nie na batériu.

 • V tomto videu vám ukážeme, ako používať vonkajšiu kameru s reflektorom LSC Smart Connect:

 • V tomto videu vám ukážeme, ako nainštalovať uzemnené body LSC Smart Connect:

 • V tomto videu vám ukážeme, ako používať reflektor LSC Smart Connect:

 • V tomto videu vám ukážeme, ako nainštalovať záhradné reflektory LSC Smart Connect:

LSC Smart Connect LED pásik

 • V tomto videu vám ukážeme, ako pripojiť LSC RGB LED pásik:
 • V tomto videu vám ukážeme, ako používať LED pásiky LSC Smart Connect:

 • Kúsky, ktoré ste odrezali, možno opätovne aktivovať iba pripojením odrezaného kúska spájkovaním.

 • Pred pripevnením LED pásu na požadovaný povrch ho dôkladne odmastite. Počkajte, kým úplne vyschne, a potom prilepte LED pásik. Starostlivo skontrolujte, či sa z LED pásu odstránila antiadhézna vrstva.

 • Ak chcete pripojiť LED pásik LSC Smart k aplikácii LSC Smart a sieti Wi-Fi, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
   
  1. Stiahnite si aplikáciu LSC Smart Connect z obchodu App Store alebo Google Play a nainštalujte ju do svojho smartfónu alebo tabletu.
   
  2. Pripojte LED pásik LSC Smart k elektrickej zásuvke a uistite sa, že je zapnutý.
   
  3. Otvorte aplikáciu LSC Smart a vytvorte si účet, ak ho ešte nemáte. Potom sa prihláste do svojho konta.
   
  4. Klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie.
   
  5. Vyberte položku „Svetelný pásik a podľa pokynov spárujte LED pásik. To zahŕňa uvedenie LED pásika do režimu párovania niekoľkonásobným stlačením tlačidla napájania, kým nezačne blikať svetlo.
   
  6. Aplikácia teraz vyhľadá LED pásik. Po jeho nájdení ho podľa pokynov spárujte so sieťou Wi-Fi.
   
  7. Po spárovaní sa LED pásik zobrazí v aplikácii a môžete ho ovládať v aplikácii LSC Smart Connect.
   
  Poznámka: Aby ste mohli ovládať LED pásik LSC Smart pomocou aplikácie, váš smartfón musí byť pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi ako LED pásik.
 • Farba sa dá synchrónne nastaviť každých 25 cm. Takže obe nemôžu mať inú farbu.

Inteligentná zástrčka LSC Smart Connect

 • Zaťažiteľnosť napájacích zástrčiek LSC je nasledovná: 10 A verzia: 2 300 W max. 16 A verzia: 3 680 W max.

 • V tomto videu vám ukážeme, ako nainštalovať inteligentnú zásuvku LSC Smart Connect:

 • V tomto videu vám ukážeme, ako používať zásuvku LSC Smart Connect Wi-Fi duo:

LSC Smart Connect krmítko pre domáce zvieratá

 • Môže to mať niekoľko príčin:
  - Petfeeder je stále prepojený s iným smartfónom alebo iným účtom aplikácie LSC Smart Connect.
  - Smartfón s QR kódom nie je správne umiestnený pred kamerou Petfeeder
  - Kamera zariadenia Petfeeder je znečistená.
  - V aplikácii LSC Smart nie je správne zadaný názov Wi-Fi alebo heslo
  - Nie je k dispozícii 2,4 GHz Wi-Fi.
  - Petfeeder je napájaný batériami a nie je pripojený pomocou dodaného adaptéra. (Pre vašu informáciu: LSC Smart Connect Petfeeder podporuje pripojenie Bluetooth. Ak je v smartfóne povolené pripojenie Bluetooth, podávač pre domáce zvieratá sa pridá automaticky a nie je potrebné skenovať QR kód).
 • Čistenie krmítka Petfeeder pre domáce zvieratá.
  Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  -Pred začatím čistenia sa uistite, že je krmítko vypnuté a odpojené od zdroja napájania.
  -Vyberte horný zásobník z podávača. Môžete to urobiť jemným nadvihnutím horného zásobníka.
  -Dôkladne opláchnite horný zásobník pod tečúcou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky potravy.
  -V prípade potreby použite jemný čistiaci prostriedok na odstránenie odolných škvŕn alebo zápachu.
  - Osušte horný zásobník čistou handričkou a umiestnite ho späť na krmítko. Pred opätovným zapnutím prístroja sa uistite, že je horný zásobník bezpečne nasadený.
   
  Je dôležité krmítko LSC Smart Petfeeder pravidelne čistiť, aby ste zabránili vzniku baktérií a plesní a predĺžili životnosť jednotky. Pravidelné oplachovanie a čistenie horného zásobníka udrží vaše krmítko pre domáce zvieratá čisté a hygienické.

Zvlhčovač vzduchu LSC Smart Connect

 • V tomto videu vám ukážeme, ako nainštalovať zvlhčovač vzduchu LSC Smart Connect:

 • Zvlhčovač je vybavený režimom vizuálneho alarmu, ktorý spôsobí, že svetlá zariadenia začnú blikať a upozornia, že uplynulo 72 hodín. Následne sa odporúča nádržku z hygienických dôvodov vyčistiť.
   
  Hneď po pripojení zvlhčovača k napájaniu (aj pri prvom použití) začne svetelný alarm blikať na bielo. Stlačením tlačidla „-“ na 3 sekundy vypnete kontrolku alarmu. Začne sa odpočítavanie 72 hodín. Po uplynutí 72 hodín začne kontrolka alarmu blikať bielo. Nádržku na vodu je potrebné vyčistiť. Pri čistení nádržky odpojte napájanie.
   
  Pokiaľ je zvlhčovač pripojený k napájaniu, odpočítavanie pokračuje. Vypnutie zvlhčovača nemá vplyv na uplynutý čas. Odpojením napájania sa odpočítavanie vynuluje.
 • Zásobník má maximálnu kapacitu 280 ml. V závislosti od režimu zahmlievania vydrží 8 hodín. Pri nalievaní/dopĺňaní vody odporúčame používať odmerku. Zabránite tak tomu, aby sa dozvlhčovača dostalo prebytočné množstvo vody, ktoré by spôsobilo jeho nefunkčnosť.

Otázky týkajúce sa konkrétneho produktu?

Prečítajte si príručku podľa kategórie produktu LSC Smart Connect

Zobraziť všetko »