Obieg zamknięty

Każdego dnia intensywnie pracujemy w Action nad jeszcze większym ograniczeniem naszego wpływu na środowisko. Jednym z istotnych sposobów, w jaki to robimy, jest skupienie się na obiegu zamkniętym. Polega on na ponownym wykorzystaniu surowców, z których wytwarzane są nasze produkty.
 

WEB-Splitteaser_No_Slider_665x554_Circularity.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem do dzieła

Ściśle współpracujemy z organizacją CircleEconomy. Organizacja ta pomaga firmom, miastom i państwom w szybszym tempie zacząć myśleć i działać w kategoriach obiegu zamkniętego. Wspólnie z Circle Economy zamierzamy do końca 2022 roku ustalić szereg konkretnych celów obiegu zamkniętego. Są to cele dla pewnych kategorii produktów, ale także dla całej naszej firmy. W ten sposób wszyscy działamy razem.
 

Czy wiesz, że...?

...nasz program Circularity for Action koncentruje się na materiałach, z których wykonujemy produkty i opakowania?
 
...program Circularity for Action koncentruje się na możliwości recyklingu tych materiałów?
 
...dążymy do tego, aby we wszystkich 14 kategoriach Action produkty, które mają największy wpływ na środowisko (na podstawie wielkości sprzedaży), stały się dla niego bardziej przyjazne?
 
...coraz częściej zastępujemy jednorazowy plastik papierem i drewnem?
 
...w naszych produktach stosujemy coraz więcej tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu?
 
 
Chcesz dowiedzieć się więcej...
 
...o Action i obiegu zamkniętym? Obejrzyj ten wywiad!