Privacyaspecten van camerasurveillance

 1. Categorieën van gegevensverwerking

  Er worden video-opnames gemaakt bij de zelfscankassa’s. Deze worden gemaakt om de derving in de Self Check-Out (SCO) filialen te minimaliseren. De gegevens worden uitsluitend voor de niet door het systeem herkende producten bewaard. Dit gebeurt op een lokale server in de betreffende winkel gedurende één dag. Tijdens de nachtverwerking worden personen op beelden onherkenbaar gemaakt en verzonden naar onze verwerkerspartij. De beelden worden binnen 14 dagen nog verder geminimaliseerd met als doel het systeem te trainen in productherkenning. Deze lage resolutie productbeelden worden 1 jaar bewaard waarna ze automatisch worden verwijderd.

 2. Gegevensverwerking

  2.1 toelichting
  Action verwerkt persoonsgegevens alleen voor het hierboven aangegeven doel. Om de beelden van de zelfscankassa camera’s te kunnen verwerken wordt samengewerkt met een derde partij. Action is de enige verwerkingsverantwoordelijke partij en de derde partij verwerkt deze gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven. Omdat er data doorgifte plaatsvindt naar een subverwerker die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd is, zijn er aanvullende maatregelen getroffen (standaard contractbepalingen) en hiervan kan, indien gewenst, een kopie worden opgevraagd via de Action klantenservice, zie sectie 3.1. De gegevensverwerking geschiedt minimaal in overeenstemming met de algemeen aanvaarde veiligheidsnormen (zoals ISO/IEC 27001/27002:2013) en is conform de richtlijnen van technische en organisatorische maatregelen beschreven in de Richtsnoeren 3/2019 inzake de verwerking van persoonsgegevens door middel van videoapparatuur van de European Data Protection Board (EDPB). Ook zijn de videobeelden van de zelfscankassa’s gepseudonimiseerd, dat wil zeggen dat ze niet zelfstandig – zonder bijkomst van andere gegevens – zullen leiden tot de identificatie van een individueel persoon.

  2.2 grondslag
  Action berust de verwerking op het gerechtvaardigd belang om de derving in SCO filialen te minimaliseren. Hierbij houdt het cameratoezicht in de huidige opstelling zo goed mogelijk rekening met de vrijheden van de betrokken. Dit doen we door de beelden zo onherkenbaar mogelijk te maken.

  2.3 verwerking van bijzondere persoonsgegevens
  In enkele gevallen kan het voorkomen dat Action middels videobeelden van de zelfscankassa’s bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Dit komt omdat de camera’s onbedoeld elementen kunnen oppikken die bijvoorbeeld typerend zijn voor bepaalde medische aandoeningen.
  Action zal het verzamelen van (bijzondere) persoonsgegevens tot een minimum beperken. Action gaat in alle gevallen zorgvuldig om met de
  videobeelden en heeft geen parameters om aan te geven dat bepaalde typerende elementen aanwezig zijn. Daarnaast worden de gegevens
  niet gelinkt aan andere persoonsgegevens. Ook worden de beelden slechts steekproefsgewijs bekeken om de kwaliteitseisen te waarborgen.

  3. Uw rechten

  3.1 Introductie
  Als betrokkene heb je verschillende rechten tegenover Action. Hieronder lees je per sectie hoe je bepaalde rechten kunt uitoefenen.
  Als je een of meerdere van deze privacyrechten wilt uitoefenen, of vragen hebt over de opnames en/of jouw rechten neem je contact op met de Action Klantenservice bij de contactinformatie in sectie 5, onderaan deze pagina.

  3.2 Jouw privacyrechten

  Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met onze klantenservice opnemen als je:
  • wilt weten of we jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, wanneer dat het geval is, je toegang wilt hebben tot je gegevens
  (‘recht van inzage’);
  • wenst dat we je persoonsgegevens corrigeren (‘recht op rectificatie’);
  • jouw persoonsgegevens wenst te wissen (‘recht op wissen van gegevens’);
  • de verwerking van je persoonsgegevens wenst te beperken (‘recht op beperking van de verwerking’);
  • bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer Action deze op basis van een gerechtvaardigd belang
  verwerkt (‘recht van bezwaar’).

  3.3 Aanvullende toelichting op de verwerking & jouw privacyrechten

  3.3.1 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
  Omdat bij de zelfscankassa’s videobeelden worden gemaakt welke automatisch worden geanalyseerd, heb je het recht om niet onderworpen te worden aan deze verwerking. Je kunt er dus voor kiezen om geen gebruik te maken van de zelfscankassa’s. Wanneer je ervoor kiest gebruik te maken van de zelfscankassa’s is het voor Action noodzakelijk om de videobeelden te maken om Actions legitieme doel –
  de derving in de SCO winkels te minimaliseren – te beschermen. De verwerking heeft naar verwachting geen merkbare gevolgen voor jou,
  omdat de verwerkte gegevens lage resolutieafbeeldingen zijn, niet gekoppeld aan andere databronnen. Action combineert geen gegevens
  afkomstig uit de camera’s met andere gegevens van Actions klanten.

  3.3.2 HET RECHT OP INZAGE
  Zoals hierboven beschreven heb je o.a. het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Wanneer je je videobeelden wilt inzien, zal Action naast je identificatie ook aanvullende informatie vragen, zoals het tijdvak waarop je in een bepaalde winkel bent geweest bij de zelfscankassa. Dat komt omdat Action anders niet in staat is jou te herkennen. Ook zijn er op de beelden waarschijnlijk andere personen aanwezig en door het moment van bezoek te specificeren wordt dit verder beperkt. Het is waarschijnlijk dat Action jou niet kan herkennen en daardoor de videobeelden niet aan jou kan teruggeven, omdat de camera’s zo zijn afgesteld dat ze in de basis alleen het product wat je scant filmen. Wanneer dit het geval is zal je daarvan op de hoogte worden gesteld. Ook wordt er dan informatie verstrekt over welke zelfscankassa’s actief waren in de winkel die je hebt bezocht. Daarnaast is het mogelijk dat Action de videobeelden conform de retentieperiodes al verwijderd heeft, wat als gevolg heeft dat Action geen inzage kan geven in de door de zelfscankassa verwerkte beelden. Tot slot, in geval van buitensporige of kennelijk ongegronde verzoeken van een betrokkene kan de Action een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren aan het verzoek gevolg te geven. Action zal dan aantonen dat het verzoek ongegrond of buitensporig is.

  3.3.3 RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN
  Natuurlijk helpen we je graag verder, mocht je klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens. Mochten we er desondanks
  toch niet samen uitkomen, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor bescherming van
  persoonsgegevens. In Nederland betreft dit de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

  4. Actions algemene privacystatement
  De hierboven gegeven informatie betreft alles omtrent het gebruik van camera’s bij de zelfscankassa’s. Action heeft ook een algemeen
  privacystatement welke alle informatie bevat omtrent alle verwerkingen door Action, niet beperkt is tot informatie over de verwerking
  door de camera’s, zie https://www.action.com/nl-nl/privacy-statement/.

  5. Contactinformatie

  Action & Action klantenservice
  Perenmarkt 15
  1681 PG Zwaagdijk-Oost
  E-mail: [email protected]

  Action functionaris gegevensbescherming
  Perenmarkt 15
  Nederland 1681 PG Zwaagdijk-Oost Nederland
  E-mail: [email protected]

  Als je vragen of opmerkingen hebt over de opnames en/of jouw rechten, vragen we je in eerste instantie contact op te nemen met de Action Klantenservice.