Hľadá sa priestor na predajňu

Action je obľúbený a stále rastie. Niektorí zákazníci preto často cestujú mnoho kilometrov, aby navštívili našu predajňu. Keďže chceme byť našim zákazníkom čo najbližšie, hľadáme možnosti otvorenia predajní v ich blízkosti.

Neustále hľadáme vhodné miesta a partnerov na spoluprácu. Ponuky od jednotlivcov aj obchodných zástupcov adresujte nášmu tímu pre expanziu: 

Action Nederland B.V.
Afdeling Vastgoed
Antareslaan 77
2131 JE Hoofddorp

Email: [email protected]

Hľadáme obchodné priestory, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

  • Poloha predajne: existujúce nehnuteľnosti, ako aj novovybudované nehnuteľnosti.
  • Oblasť poskytovania služieb: miesta od 8 000 obyvateľov so spádovou oblasťou od 30 000 obyvateľov.
  • Veľkosť objektu: od 1 000 m2 hrubej podlažnej plochy na jednej úrovni s priečelím širokým najmenej 15 metrov.
  • Územný plán: obchodné priestory s možnosťou stavebných úprav prenajatej nehnuteľnosti.
  • Parkovacie miesta pre zákazníkov: Najmenej 35 parkovacích miest v bezprostrednej blízkosti budovy.
  • Miesto: malé obchodné priestory vrátane (susedských) nákupných centier, ako aj osamelých nehnuteľností a nákupných stredísk.
  • Prístupnosť: miesto musí byť ľahko prístupné pre našich zákazníkov a naše dopravné prostriedky.