Hledáme obchodní

Hledáme obchodní

prostory

Hledáme obchodní prostory

Action je populární a neustále roste. Někteří zákazníci ale stále musí často urazit spoustu kilometrů, aby mohli navštívit naše poboček. Protože chceme být svým zákazníkům co nejblíže, zajímáme se o nové možnosti, jak otevřít prodejny Action i v okolí jejich domovů.

Hledáme vhodná místa a partnery pro spolupráci. Nabídky soukromníků i realitních kanceláří můžete adresovat našemu týmu zaměřenému na rozšiřování sítě prodejen Action:

[email protected]

Action Retail Austria GmbH
Modecenterstraße 17, 2. Objekt, 5. OG
1110 Wien

Hledáme obchodní prostory, které splňují následující kritéria:

Typ prodejen

Ve stávajících, ale i nových výstavbách či obchodních centrech.

Spádová oblast

Sídla od 8 000 obyvatel se spádovou oblastí 30 000 obyvatel.

Velikost prodejen:

Alespoň 1 000 m2 podlahové plochy, minimálně 850 m2 čisté prodejní plochy, s průčelím v minimální délce 15 metrů.

Lokalita a stav budov:

Podmínkou je lokalita vhodná pro retail, budova může být ve formě dokončené stavby s možností úpravy vnitřních interiérů a dispozic.

Parkování:

Minimálně 40 parkovacích míst v bezprostřední blízkosti budovy.

Umístění:

Dobře dostupná frekventovaná místa v obchodních parcích či nákupních centrech, ale také samostatné objekty v menších lokalitách s vysokou spádovostí.

Dostupnost: 

Prodejna musí být dobře dostupná pro naše zákazníky i zásobování.