Otázky od médií?

Frank van Rutten
Tlačový hovorca / Manažér komunikácie NL & BeLux
[email protected]

Nie pre otázky zákazníkov. Iné žiadosti ako otázky od médií nebudú brané do úvahy. Ak chcete kontaktovať zákaznicky sevis, kliknite sem