Action realiseert omzetgroei

Sterke groei operating EBITDA van 36%.

Action realiseert omzetgroei van 32% en versnelt internationale expansie

Sterke groei operating EBITDA van 36%.

Hoofdpunten 2015 [1]

  • De omzet over 2015 bedroeg EUR 1.995 miljoen, een toename van 32% ten opzichte van het voorgaande jaar (2014: EUR 1.506 miljoen).
  • Like-for-like [2] was de omzetgroei in 2015 7,6% (2014: 7,2%).
  • Sterke groei van 36% van de operating EBITDA [3] tot EUR 226 miljoen in 2015 (2014: EUR 166 miljoen).
  • De operationele kasstroom steeg in 2015 met 47% en bedroeg EUR 225 miljoen (2014: 153 miljoen).
  • In 2015 was de netto uitbreiding van het aantal winkels 141. Vooral sterke groei in Frankrijk waar het aantal winkels meer dan verdubbelde. Met de opening van de eerste winkels in Luxemburg en Oostenrijk had Action ultimo 2015 in totaal 655 winkels in zes landen.
  • Het gemiddeld aantal bezoekers per week nam in het vierde kwartaal van 2015 toe tot 5 miljoen. Dit werd gerealiseerd door zowel het aantrekken van nieuwe klanten als een toename van de winkelfrequentie van bestaande klanten.
  • Voor het tweede achtereenvolgende jaar door consumenten uitgeroepen tot ‘Retailer of the Year Europe’.
  • Sander van der Laan en Frederik Lotz zijn respectievelijk benoemd als CEO en CFO.

Download het volledige persbericht (PDF) hier.

1. Op basis van 52 weken. Action rapporteert in 13 perioden van 4 weken. Als gevolg hiervan ontstaat elke 5 tot 6 jaar een 53e handelsweek. Hier was in het rapportagejaar 2015 sprake van.
2. Berekend op basis van winkels die langer dan 12 maanden open zijn.
3. Bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie en bijzondere posten.