Met wie delen jullie mijn e-mailadres?

Veelgestelde vragen

Met wie delen jullie mijn e-mailadres?

Een belangrijke vraag, zeker nu de privacy wetgeving is aangescherpt.

Als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief, of je doet mee met een winactie waarvoor we je e-mailadres vragen, dan kunnen wij jouw e-mailadres doorgeven aan andere Action entiteiten. 

Als jij hier toestemming voor hebt gegeven bij het inschrijven voor onze nieuwsbrieven, matchen wij het mailadres waarop jij onze nieuwsbrief ontvangt met het mailadres wat Facebook van jou heeft. Dit gebeurt op een versleutelde, niet herkenbare manier. Dit betekent dat wij jouw mailadres niet aan Facebook geven. Alleen als jij hetzelfde mailadres gebruikt op Facebook kan er een match ontstaan. Op deze manier kunnen wij je voor jou relevante advertenties tonen of juist zorgen dat je advertenties niet ziet als ze niet interessant voor jou zijn. Heb je hier geen toestemming voor gegeven, dan doen wij dit natuurlijk niet. 

Action schakelt daarnaast bij de uitvoering van haar activiteiten derden in, zoals marketingspecialisten die ons ondersteunen bij campagnes en acties en technische dienstverleners ten behoeve van het beheer van onze klantendatabase. Deze externe partijen mogen je gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met je informatie omgaan en zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. We geven jouw e-mailadres niet door aan derden voor commerciële doeleinden. 

Uitsluitend indien Action hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties.