Maatschappelijk verantwoord:

Action!

Onze strategie

Als retailer met miljoenen klanten in meer dan 1.350 winkels in zeven verschillende landen, zijn we ons bewust van onze invloed op de samenleving en het milieu. Regeringen en toezichthouders leggen kaders met regels op waaraan wij ons als bedrijf moeten houden. Hiernaast wij gaan een stapje verder, wij geloven dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan deze kaders.

Als snelgroeiende onderneming wordt ook onze impact op de maatschappij en het milieu groter. We nemen daarom onze verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat goede ethische standaarden en milieuzorg onderdeel zijn van de dagelijkse werkwijze in onze supply chain en in de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Daarom hebben wij onze Action Social Responsibility strategie ontwikkeld. Deze dient als handleiding voor onze manier van zakendoen, waarin respect voor mensenrechten, ethisch handelen en zorg voor het milieu belangrijke pijlers zijn. Zowel binnen ons eigen bedrijf als in onze supply chain.

De Action Social Responsibility strategie bestaat uit vier bouwstenen, die nauw samenhangen met onze business:

  • Product: we willen er zeker van zijn dat onze producten veilig en van goede kwaliteit zijn en duurzaam geproduceerd worden. Wij stellen de kaders en zorgen voor naleving. We controleren, met behulp van een externe partij, of er sprake is van goede arbeidsomstandigheden bij de fabrieken waar we direct inkopen.
  • Mens: wij zijn een verantwoordelijke werkgever. Dit betekent onder andere dat we werk bieden aan mensen van alle leeftijden, opleidingsniveaus en achtergronden, dat we bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers en dat we een veilige werkomgeving bieden.
  • Milieu: we proberen onze impact op het milieu zoveel als mogelijk te minimaliseren. Dat geldt voor onze winkels, onze distributiecentra, het transport van onze producten en onze kantoren.
  • Samenleving: wij helpen zowel in de lokale gemeenschappen waar onze winkels gevestigd zijn als in de landen waarin we produceren.

Voor iedere bouwsteen is een lid van het managementteam als eigenaar aangesteld. Vanuit het lijnmanagement vindt ondersteuning plaats voor implementatie. De eindverantwoordelijkheid voor het MVO-beleid ligt bij onze CEO.