Met wie delen jullie mijn e-mailadres?

Veelgestelde vragen

Met wie delen jullie mijn e-mailadres?

Een belangrijke vraag, zeker nu de privacy wetgeving is aangescherpt.

Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, of u doet mee met een winactie waarvoor we uw e-mailadres vragen, dan kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan andere Action entiteiten. 

Als u hier toestemming voor hebt gegeven bij het inschrijven voor onze nieuwsbrieven, matchen wij het mailadres waarop u onze nieuwsbrief ontvangt met het mailadres wat Facebook van u heeft. Dit gebeurt op een versleutelde, niet herkenbare manier. Dit betekent dat wij uw mailadres niet aan Facebook geven. Alleen als u hetzelfde mailadres gebruikt op Facebook kan er een match ontstaan. Op deze manier kunnen wij u voor u relevante advertenties tonen of juist zorgen dat u advertenties niet ziet als ze niet interessant voor u zijn. Heeft u hier geen toestemming voor gegeven, dan doen wij dit natuurlijk niet. 

Action schakelt daarnaast bij de uitvoering van haar activiteiten derden in, zoals marketingspecialisten die ons ondersteunen bij campagnes en acties en technische dienstverleners ten behoeve van het beheer van onze klantendatabase. Deze externe partijen mogen uw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met uw informatie omgaan en zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. We geven uw e-mailadres niet door aan derden voor commerciële doeleinden. 

Uitsluitend indien Action hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties.